fertilitet och blodprov

Vilka faktorer påverkar fertiliteten?

2 oktober 2019

Det finns många generella saker som påverkar din fertilitet, men din möjlighet att bli gravid är också individuell. Ärftlighet är en faktor, om till exempel din mamma gick in i klimakteriet tidigt ökar sannolikheten även för dig. Generellt påverkar faktorer som ålder, alkohol- och droganvändning, livsstil, över/undervikt samt olika sjukdomar din fertilitet.

Ålder

För kvinnor är ålder den faktor som påverkar fertiliteten mest. Kvinnan är som mest fertil under åren 18-25 och män är mest fertila under 35 år. Efter att man fyllt 35 år minskar möjligheten att bli gravid avsevärt, det gäller både kvinnor och män. När kvinnan fyllt 40 år minskar sannolikheten ytterligare, med stigande ålder ökar även risken för missfall.

Många väntar längre innan de försöker skaffa barn

I vårt moderna samhälle väntar många tills de är äldre med att skaffa barn, ofta till 35-års åldern. Man vill ha en stabil tillvaro på plats innan man blir gravid och detta kan man ju förstå. Men detta krockar med kroppens naturliga rytm gällande fertiliteten och riskerar att göra det svårt att bli gravid när man väl bestämt sig.

Livsstil

När man planerar att bilda familj kan det vara bra att undersöka sitt allmänna hälsotillstånd. Att kost och motionsvanor påverkar hälsan och fertiliteten kommer inte som en överraskning, men det är inte alltid så lätt att ställa om till en sundare livsstil. Alkohol, tobak och droger påverkar fertiliteten negativt. Även att man mår bra rent psykiskt och har goda relationer påverkar.

Vikt

Både under- och övervikt påverkar fertiliteten negativt. Hos kvinnor påverkas ägglossningen och även en mindre justering av vikten kan påverka positivt. Övervikt innebär ökad risk för missfall. En överviktig gravid kvinna löper större risk att drabbas av exempelvis högre blodtryck, graviditetsdiabetes eller havandeskapsförgiftning. Även mäns fertilitet påverkas av fetma. Tränar man för mycket och väger för lite och/eller om man har ätstörningar kan detta minska chansen att bli gravid. Menstruationscykeln störs och ägglossningen påverkas eller uteblir.

Rökning

Förutom att rökning är en stor hälsorisk generellt så påverkar den fertiliteten negativt hos både män och kvinnor.

Stress och fertilitet

Långvarig stress utan återhämtning påverkar fertiliteten negativt för båda könen. Psykologisk stress och press riskerar att försvåra intimiteten i relationen och för mycket stresshormoner i blodet motverkar hormonerna östrogen och progesteron. Dessa hormoner spelar en viktig roll för bland annat kvinnans menstruationscykel.

Sjukdomar

Muskelknutor i livmodern, för trång passage i äggledarna, endometrios, (det vill säga att livmoderslemhinnan växer utanför livmodern) eller polycystiskt ovarialsyndrom, PCOS, som innebär att du ofta har mycket testosteron i kroppen och många äggblåsor på ena eller båda äggstockarna, påverkar fertiliteten.

Vad kan jag göra för att förbättra min fertilitet?

  • Sträva efter att hålla normalvikt. Över och undervikt kan påverka hormonbalansen i kroppen och därmed försämra fertiliteten, både hos män och kvinnor.
  • Sluta röka, undvik droger och alkohol.
  • Undvik NSAID-preparat (exempelvis Ipren, Ibumetin, Diklofenak, Naproxen och Voltaren)
  • För män kan det hjälpa att undvika värme, som påverkar spermieproduktionen negativt. Undvik varma bad och trånga byxor.
  • Mäns fertilitet påverkas negativt av: åderbrock i pungen, vissa läkemedel (exempelvis mot epilepsi, reumatism eller tarmsjukdomar), ärrbildning efter tex. klamydia (kan blockera sädesledarna), antikroppar mot de egna spermierna (kan behandlas med kortison).

Blodprov kan ge information om din fertilitet

Hormonet FSH (follikelstimulerande hormon) kan mätas genom ett blodprov. Detta hormon påverkar tillväxten av äggblåsan. Höga värden av FSH betyder att kroppen får kämpa hårdare för att producera äggen och detta kan bero på klimakteriet eller att man har få ägg kvar. Man kan även undersöka nivån av AMH (antimylleriskt hormon) i blodet och genom detta få information om mängden potentiella ägg som finns kvar. Detta kan även undersökas med hjälp av ultraljud. Det finns fler hormoner kopplade till fertilitet till exempel östradiol, progesteron, prolaktin och LH. Läs mer om Mediseras Fertilitetstest.

Hälsokontroller med fertilitetsprofil

Vill du undersöka dina blodvärden gällande frågan om fertilitet? Medisera erbjuder följande blodprover inom detta område; Hälsokontroll med fertilitetsprofil, Fertilitetstest och Klimakterietest.

Källor

Vänta på barn. Fertilitetshandboken, av Anna Bratt 2013, (Bonnier Fakta)

1177 Ofrivillig barnlöshet

1177 om befruktning

Beställ Mediseras Fertilitetstest här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.