Tacka vårdpersonalen! 2020

Världshälsodagen 2020 – tacka vårdpersonalen!

7 april 2020

Det är WHO som tagit initiativet till denna dag och temat 2020 är att uppmärksamma och fira allt det arbete som bedrivs runt om i världen av vårdpersonal- och idag tackar vi speciellt sköterskor och barnmorskor!

De spelar en avgörande roll för hälsan i vår värld och framför allt i dessa tider med Coronavirusets spridning. De står i det främsta ledet för att bekämpa och begränsa smittspridningen världen över. De svarar på frågor, förhåller sig till människors oro och rädsla, behandlar och vårdar och möter sorgen när en människa går bort. De samlar in statistik och underlag till forskning för att kunna ta fram vaccin och tester.

”The tagline for World Health Day is: Support nurses and midwives”

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.