världsdiabetesdagen

Världsdiabetesdagen 2022 – Så minskar du risken för diabetes

14 november 2022

Vad är Världsdiabetesdagen?

Varje år den 14 november inträffar Världsdiabetesdagen, en dag som uppmärksammar sjukdomen diabetes och alla miljontals drabbade. Diabetes är flera sjukdomar, där den gemensamma nämnaren är att kroppens blodsocker är för högt.

Frederick Banting

Frederick Banting var en forskare som upptäckte insulinet och har därför haft en enorm påverkan på kunskapen och forskningen kring diabetes. Då Banting föddes den 14 november infaller Världsdiabetesdagen även detta datum.

Hur minskar man risken för diabetes?

  • Diabetes kan vara ärftligt, ta reda på om det finns diabetes i släkten.
  • Se till att hålla en hälsosam vikt, fetma kan vara ett tecken på diabetes.
  • Undvik rökning och snus, det finns ett samband mellan nikotin och risken att utveckla diabetes.
  • Motionera och håll dig fysiskt aktiv.
  • Ät inte för mycket socker, sträva mot att äta fiberrikt och grönt.
  • Försök att stressa mindre, risken för diabetes ökar vid påtaglig stress under längre perioder.
  • Ha koll på de blodmarkörer som är kopplade till diabetes för att få kunskap om hur din kropp mår.

Så kan du stötta diabetesforskningen

Kampen för att hitta ett botemedel mot diabetes pågår över hela världen. Även kunskapsspridning kring diabetes är ett sätt att motverka fler sjukdomsfall. Genom en gåva till Svenska Diabetesförbundet kan du påverka arbetet mot diabetes. Läs mer om hur du kan bidra här. 

Diabetes och blodmarkörer

Vill man undersöka om man har diabetes finns det främst två olika blodmarkörer som kan testas: P-Glukos och HbA1c. Dessa blodmarkörer kan ge en indikering kring om det finns risk för att du lider av diabetes. I Mediseras Hälsokontroll Stor ingår 35 stycken analyser av blodmarkörer kopplat till diabetes, hjärtsjukdomar, vitamin- och mineralbrist med mera.

Källor

diabetes.se

1177.se

Läs mer om Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.