diabetes

Världsdiabetesdagen 2018

14 november 2018

Idag, den 14 november, uppmärksammas diabetes. Detta är en dag instiftad av FN för att sprida information och lyfta frågan om de miljoner människor runt om i världen som antingen redan har, eller riskerar att få, diabetes.

Bakgrund

Dagen startades av IDF (International Diabetes Federation) och WHO 1991 och redan då såg man att diabetes ökade snabbt. Sedan 2006 är frågan även på agendan i FN då man ser diabetes som ett hot mot den globala hälsan och man uppmanar länder att ta sjukdomen på allvar då den har fått en pandemisk utbredning.

Fakta

1980 var 108 miljoner människor drabbade av diabetes, jämfört med 422 miljoner 2014. Den allmänna förekomsten globalt har nästan fördubblats sedan 1980, från 4,7% till 8,5% bland vuxna. Detta hänger samman med bland annat fetma och övervikt. De senaste 10 åren har antalet människor med diabetes ökat mer i låg- och medelinkomstländer än i höginkomstländer. Diabetes ligger bakom flera följdsjukdomar och kan orsaka exempelvis njurkollaps, hjärtattack, amputation, blindhet och stroke. Fysisk aktivitet, hälsosam kost och att undvika tobak kan förebygga eller försena utbrott av typ 2 diabetes. Diabetes kan även behandlas och många av de allvarliga konsekvenserna undvikas vid tidig upptäckt, medicinering och livsstilsförändringar.

Läs mer

Diabetesförbundet

FN

Testa blodsockervärden via blodprov här