Blodprov njurar

Varför är det så viktigt med mer resurser till njurforskningen?

14 mars 2019

I samband med Världsnjurdagen den 14 mars intervjuade Medisera Håkan Hedman som är ordförande i Insamlingsstiftelsen Njurfonden samt ordförande i Njurförbundet.

Njurfonden har sedan starten 2013/2014 delat ut närmare 14 miljoner kronor till njurforskningen, men mer pengar behövs. Håkan Hedman menar att kronisk njursjukdom och njursvikt är en dold folksjukdom och att många människor lider av detta utan att veta om det. Uppemot 600 000 människor har en uttalad njursvikt och i relation till antalet drabbade så riktas en för liten andel av resurserna mot forskning kring njurarna.

Sambandet mellan njursvikt och hjärt-kärlsjukdom

Svenska forskare undersöker det faktum att njursjuka oftare drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Detta har varit känt sedan länge men orsaken bakom detta har man idag bara delvis svar på. Dr. Christensson är adjungerad professor i njurmedicin vid Lunds universitet och verksam vid Skånes universitetssjukhus. Hans fokus är det kardiorenala syndromet det vill säga samspelet mellan njurar och hjärta. Man hoppas kunna hitta metoder och behandlingar för att förhindra att kronisk njursvikt leder till hjärt-kärlsjukdom och omvänt.

Vilka faktorer bör man vara observant på?

Här följer några exempel på symtom och konsekvenser av sviktande njurfunktion:

Högt blodtryck
Ett högt blodtryck är ett symtom som man bör vara uppmärksam på. Det utsätter kroppens alla organ för hög ansträngning och är skadligt för njur- och hjärtsjuka.

Rubbning i kalk-fosfatbalansen
Detta drabbas man av när njurfunktionen är nedsatt och leder till hårda avlagringar i till exempel blodkärl, lungor och hjärta.

Rubbning i kroppens hormonella system
Den delen av systemet som styr blodtryck och utsöndringen av salter och vatten hamnar i obalans.

Övervätskning
Man ansamlar för mycket vätska i kroppen och blir svullen.

Det är viktigt med tidig upptäckt

Håkan Hedman: ”Tidig upptäckt är mycket viktigt. Därför menar vi att om man har symtom som exempelvis högt blodtryck bör man även analysera de blodmarkörer som finns avseende njurarnas funktion. Det är ett enkelt blodprov som kan indikera om man behöver undersöka detta vidare.”

Vilka blodprover mäter njurfunktion?

Exempel på blodprover som är kopplat till njurens funktion är kreatinin, kalium, natrium, albumin och eGFR (glomerulär filtrationshastighet).

Det behövs mer pengar till forskningen

Håkan Hedman igen: ”Det finns även stora behov av metoder och behandlingar både för att bromsa och bota njursjukdomar. Det finns många svenska forskare som är på god väg och de senaste decenniernas forskningsresultat visas i statistiken: mortaliteten bland människor i dialys har halverats på 25 år. Utvecklingen går framåt. Men för dem som är drabbade går det inte tillräckligt snabbt”.

Gör som Medisera: skänk pengar till njurforskningen!

Klicka här för att ge en gåva till Njurfonden.

Testa njurfunktion via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.