Nickel (Ni)

Nickel (Ni) testet undersöker halten av nickel i blodet. Följande ingår:

  • 1 st analys av nickel (Ni)
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Tungmetallprovtagning är främst framtaget för företagshälsovård för anställda inom tung industri.

Provtagningsanvisning: Du behöver inte fasta eller ta blodprovet innan en viss tid på dagen. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om du har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Det tar i regel 3-4 veckor innan provsvaret är klart.

Vad är nickel?

Nickel med den kemiska beteckningen Ni är en metall som tillhör övergångsmetallerna. Det är tämligen resistent mot korrosion och oxidation, vilket gör det användbart i olika industriella tillämpningar. Nickel finns naturligt i jordskorpan och kan utvinnas från olika mineraler, särskilt sulfid- och lateritfyndigheter.

Nickel används i en mängd olika applikationer. En betydande del används i rostfritt stålproduktion, där det ger stålet korrosionsbeständighet. Nickel används också i batterier samt elektronik och har historiskt använts i mynttillverkning.

Varför är analysen viktig?

Överdriven exponering för nickel kan vara hälsofarlig. Vissa är känsliga för nickel och uppleva allergiska reaktioner vid hudkontakt. Inandning av nickelhaltiga partiklar kan vara skadligt för lungorna. Därför är det viktigt att övervaka och reglera nickelanvändningen för att minimera negativa hälsoeffekter.

Var kan jag ta blodprovet?

Blodprovet tas på Unilabs, men kan ej erbjudas i Malmö eller Kristianstad. Vi kan inte heller erbjuda provtagning för arsenik på Synlab eller Karolinska Universitetslaboratoriet.

Följande blodmarkörer ingår i nickel testet

Analysgrupp Analys
Metall

B-Nickel (Ni)

Frågor och svar om nickel-testet

För vem är blodprovet relevant?

Blodprov för nickel kan vara särskilt relevanta för personer som arbetar inom industrier där nickel används, såsom metallurgi, elektroniktillverkning eller smyckestillverkning. Även om det finns gränsvärden för nickel i arbetsmiljön, kan individuella känsligheter och hälsotillstånd påverka hur kroppen tolererar exponeringen.

Vilka symptom kan kopplas till hög nickelexponering?

Hög exponering för nickel kan orsaka olika hälsoproblem, och symptomen kan variera beroende på exponeringsvägen (hudkontakt, inandning eller intag) samt den individuella känsligheten. Här är några möjliga symptom och hälsoproblem som kan kopplas till hög nickelexponering:

Hudirritation: Hudkontakt med nickel kan orsaka irritation, rodnad, klåda och eksem. Vissa kan utveckla nickelallergi, vilket kan leda till allergisk kontaktdermatit. Smycken, knappar, eller andra metallföremål som kommer i direkt kontakt med huden kan vara källor till hudirritation.

Andningsbesvär: Inandning av nickelhaltiga partiklar, särskilt i arbetsmiljöer där nickel används eller bearbetas, kan leda till andningsbesvär. Detta kan inkludera hosta, andnöd eller i allvarliga fall lunginflammation.

Magsmärtor och matsmältningsproblem: Om nickel intas i stora mängder genom mat eller vatten kan det orsaka magsmärtor, illamående, kräkningar och matsmältningsproblem.

Huvudvärk och yrsel: Höga nivåer av nickel kan i vissa fall vara kopplade till symtom som huvudvärk och yrsel. Detta kan vara mer relevant vid inandning av nickelhaltiga ångor i industriella miljöer.

Systemiska reaktioner: För vissa personer kan höga nivåer av nickel i kroppen utlösa systemiska reaktioner, såsom trötthet, feber och allmän sjukdomskänsla.

Om provet

Vad innebär det att provtagningen håller ”hög klinisk standard”?

De provtagningar samt efterföljande analys på laboratorium som sker via Medisera håller samma standard som de provtagningar som sker på en vårdcentral.

Beställ Nickel (Ni) - 1445 kr

Så fungerar Min Journal