Litium (Li)

Litium (Li) testet undersöker halten av litium i blodet. Detta test är inte ett läkemedelstest, dvs. det är inte för dig som behandlas med litium som läkemedel. Följande ingår:

  • 1 st analys av litium (Li)
  • Blodprovstagning på Unilabs drop-in
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Tungmetallprovtagning är främst framtaget för företagshälsovård för anställda inom tung industri.

Provtagningsanvisning: Du behöver inte fasta eller ta blodprovet innan en viss tid på dagen. Höga koncentrationer av gadolinium och jod är kända för att interferera med många metallanalyser. Om du har behandlats med gadolinium- eller jodinnehållande kontrastvätskor skall prov inte tas de följande 96 timmarna.

Det tar i regel 3-4 veckor innan provsvaret är klart.

Vad är litium?

Litium (Li) är ett grundämne som tillhör alkaliemetallerna och har kemiskt tecken Li. Det är ett mjukt, silvervitt metalliskt grundämne som är mycket reaktivt och har olika användningsområden, inklusive inom batteriteknologi, metallurgi, glas och keramik och psykiatrisk medicin.

Litium används omfattande i batterier, särskilt i litiumjonbatterier, på grund av dess förmåga att lagra och frigöra energi effektivt. Dessa batterier används i allt från bärbara elektronikprodukter till elbilar.

Litium har också medicinsk användning, särskilt vid behandling av bipolär sjukdom. Det används i form av litiumsalter för att stabilisera humöret hos personer med bipolär sjukdom och minska frekvensen av maniska och depressiva episoder.

Varför är analysen viktig?

Höga nivåer av litium i blodet kan vara toxiska och orsaka biverkningar som skakningar, trötthet, ökad törst, ökad urinering, och i svåra fall kan det leda till allvarliga komplikationer som njurskador eller neurologiska problem.

Detta test är inte ett läkemedelstest, dvs. det är inte för dig som behandlas med litium som läkemedel.

Var kan jag ta blodprovet?

Blodprovet tas på Unilabs, men kan ej erbjudas i Malmö eller Kristianstad. Vi kan inte heller erbjuda provtagning för arsenik på Synlab eller Karolinska Universitetslaboratoriet.

Följande blodmarkör ingår i litiumtestet

Analysgrupp Analys
Metall

B-Litium (Li)

Frågor och svar om litiumtestet

Är detta ett läkemedelstest?

Detta test är inte ett läkemedelstest, dvs. det är inte för dig som behandlas med litium som läkemedel och som behöver mäta koncentrationen av litium som läkemedel i blodet.

Vilket blodprov skall man ta om man vill kontrollera koncentrationen av läkemedel i blodet?

När man äter litium är det viktigt att regelbundet kontrollera koncentrationen av läkemedlet i blodet. Blodprovet som mäter koncentrationen av litium i blodet heter S-litium, dvs. det mäts i serum.

Är höga nivåer av litium i blodet skadliga?

Höga nivåer av litium i blodet kan vara toxiska och orsaka biverkningar som skakningar, trötthet, ökad törst, ökad urinering, och i svåra fall kan det leda till allvarliga komplikationer som njurskador eller neurologiska problem.

Inom vilka områden används litium?

Litium används inom batteriteknologi, metallurgi, glas och keramik och psykiatrisk medicin.

Om provet

Vad innebär det att provtagningen håller ”hög klinisk standard”?

De provtagningar som sker via Medisera håller samma standard som de provtagningar som sker på en vårdcentral.

Beställ Litium (Li) - 1445 kr

Så fungerar Min Journal