Årlig Hälsokontroll Bas

Årlig Hälsokontroll Bas är för dig som vill göra ett mindre hälsotest via blodprov på årlig basis. Följande ingår i årlig Hälsokontroll Bas: 

  • Hälsokontroll Bas årligen (värde 590 sek)
  • 10% rabatt på alla uppföljande tester
  • Kallelse till din årliga hälsokontroll
  • Läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal”

Genom årlig Hälsokontroll Bas får du en grundläggande analys av din blodstatus, ditt blodsocker, hjärta/kärl, njur,- och leverfunktion, mineralet järn, sköldkörtelrubbning och inflammation.

Beställer du istället Hälsokontroll Mellan får du även ytterligare test för diabetes (HbA1C), hjärta/kärl (triglycerider, Apo A, Apo B, Apo Kvot), njurfunktion (kalcium, albumin), vitaminer (kobalamin B12), mineraler (magnesium), sköldkörteln (T4, T3 för kvinnor) och testosteron för män.

Beställer du Hälsokontroll Stor får du utöver detta även D-vitamin och Ferritin samt Folat för kvinnor och PSA för män.

Du förbinder dig till två hälsokontroller mot erhållen rabatt. Du har rätt att avsluta den årliga hälsokontrollen när som helst genom mail eller telefon. Prenumerationen avslutas dock som tidigast när de två första kontrollerna är genomförda.

Varför skall du beställa ett årligt hälsotest?

Om du vill få en grundläggande kartläggning av dina blodvärden och om du anser att Hälsokontroll Stor och Mellan är för omfattande eller kostsamma, kan du börja med Hälsokontroll Bas.

Följande blodmarkörer ingår i årlig Hälsokontroll Bas

Analysgrupp Analys
Blodstatus

Hemoglobin (Hb)

Leukocyter (LPK)

Trombocyter (TPK)

MCH

Erytrocyter (EPK)

Hematokrit (EVF)

Medel cell volym (MCV)

Diabetes

Glukos

Hjärta/kärl

HDL - kolesterol

LDL - kolesterol

LDL/HDL Kvot

Kolesterol – Totalt

Njurfunktion

Kreatinin

Natrium

Kalium

Leverfunktion

ASAT

ALAT

Mineral

Järn

Sköldkörtelrubbning

TSH

Inflammation

CRP

Beställ ett årligt hälsotest idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i ”Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Årlig Hälsokontroll Bas - 540 kr

Så fungerar Min Journal