Binjurefunktionstest – DHEA

Binjurefunktionstestet är för dig som vill undersöka om binjurarna påverkar din livskvalitet. Följande ingår i binjurefunktionstestet:

  • 1 st analys av DHEA
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Vad är binjurarna?

Binjurarnas primära funktion är att starta igång kroppen på morgonen samt hantera den dagliga stressen med hjälp av hormonen kortisol och adrenalin. Att ha en obalans av något slag i binjurarna kan påverka förmågan att fungera i vardagen.

Binjurarna och stress

Olika typer av stress ger upphov till inflammationer i kroppen och binjurarna frigör då kortisol som är antiinflammatorisk. Vid konstant stress arbetar binjurarna på övertid och producerar kortisol hela tiden vilket med tiden mattar ut dem.

Symptom på utmattade binjurar

Symptom på utmattade binjurar är trötthet, irritation, låg energi på morgonen samt under dagen, svängningar i humöret, smärta i kroppen, samt att man kan bli sjuk relativt enkelt. Mycket stress påverkar både binjurarna och sköldkörteln, som reglerar energinivåerna i kroppen. Utmattade binjurar syftar på binjurebarken och kortisolproduktionen.

Dehydroepiandrosteron eller DHEA

Ytterligare ett hormon som produceras i binjurarna är det s.k. dehydroepiandrosteron (DHEA). DHEA är en förelöpare till många viktiga hormoner och kan omvandlas till exempelvis östrogen och testosteron i kroppen.

Höga och låga DHEA nivåer

Både för höga och för låga värden kan vara ohälsosamt. Höga värden kan bero på sjukdom i binjurebarken eller diabetes medan en minskad DHEA-nivå ofta beror på åldern, men kan även vara ett tecken på sjukdom eller nedsatt binjurefunktion. Obalans i DHEA-nivåerna kan också vara ett tecken på binjureutmattning.

Följande blodmarkör ingår i Binjurefunktionstestet

Analysgrupp Analys
Hormon

DHEA

Beställ binjurefunktionstestet redan idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Frågor och svar

Hur vet jag om jag borde mäta DHEA?

Om du vill få mer information om DHEA nivåerna i din kropp påverkar dig kan du undersöka värdet av DHEA.

Hur förbereder jag mig inför provtagningen?

Träna inte innan provtagning då fysisk aktivitet kan påverka resultatet. Tänk också på att sitta ner i 10 till 15 minuter på provtagningsstället innan du tar blodprovet.

Hur presenteras resultaten vid höga eller låga värden?

I Min Journal redovisas provresultaten för DHEA på ett visuellt tilltalande sett i en graf som tydligt visar om värdena är höga, normala eller låga. Se videon ”Så fungerar Min Journal” nedan för mer information.

Beställ Binjurefunktionstest- DHEA - 390 kr

Så fungerar Min Journal