Binjurefunktionstest

Binjurefunktionstestet är för dig som vill undersöka om binjurarna påverkar din livskvalitet. Följande ingår i binjurefunktionstestet:

  • 1 st analys av DHEA
  • Provtagning hos valt provtagningsställe drop-in (du behöver inte boka tid)
  • Ett läkarkommenterat provsvar i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar

Binjurarna

Binjurarnas primära funktion är att starta igång kroppen på morgonen samt hantera den dagliga stressen med hjälp av hormonen kortisol och adrenalin. Att ha en obalans av något slag i binjurarna kan påverka förmågan att fungera i vardagen.

Binjurarna och stress

Olika typer av stress ger upphov till inflammationer i kroppen och binjurarna frigör då kortisol som är antiinflammatorisk. Vid konstant stress arbetar binjurarna på övertid och producerar kortisol hela tiden vilket med tiden mattar ut dem. Symptom på utmattade binjurar är trötthet, irritation, låg energi på morgonen samt under dagen, svängningar i humöret, smärta i kroppen, samt att man kan bli sjuk relativt enkelt. Mycket stress påverkar både binjurarna och sköldkörteln, som reglerar energinivåerna i kroppen. Utmattade binjurar syftar på binjurebarken och kortisolproduktionen.

Dehydroepiandrosteron eller DHEA

Ytterligare ett hormon som produceras i binjurarna är det s.k. dehydroepiandrosteron (DHEA). DHEA är en förelöpare till många viktiga hormoner och kan omvandlas till exempelvis östrogen och testosteron i kroppen. Både för höga och för låga värden kan vara ohälsosamt. Höga värden kan bero på sjukdom i binjurebarken eller diabetes medan en minskad DHEA-nivå ofta beror på åldern, men kan även vara ett tecken på sjukdom eller nedsatt binjurefunktion. Obalans i DHEA-nivåerna kan också vara ett tecken på binjureutmattning.

Vad ingår i binjurefunktionstestet?

Analysgrupp Analys
Hormon

DHEA

Undersök din hälsa redan idag – beställ binjurefunktionstestet idag

Du kan ta blodprovet redan minuter efter beställning på drop-in. Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Aleris Medilab. Du får ett läkarkommenterat svar i ”Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Binjurefunktionstest - 390 kr

Så fungerar Min Journal