Vad kan ett prolaktinprov säga mig?

29 augusti 2022

Kroppens hormonsystem samverkar med ett flertal körtlar och organ och reglerar därigenom hur vi mår. Det påverkar också våra energihalter och prestationsförmåga. Ett av kroppens viktiga hormoner kallas prolaktin och kan ge ledtrådar om bland annat fertilitetsnivåer.

När du hör ordet “laktin” kanske du först och främst tänker på mjölk som innehåller ett välkänt ämne som heter laktos. Faktum är att prolaktin inte bara finns hos ammande kvinnor utan är viktigt för oss alla när det gäller vår fysiska och mentala hälsa.

Var produceras prolaktin?

Under hjärnans främre, mittersta del sitter hypofysen som har i uppgift att producera hormoner. Prolaktin är ett av dessa hormoner.

Varför ökar prolaktinnivåerna?

Det finns flera anledningar till att prolaktinnivåerna ökar. Framförallt sker en ökning av nivåerna under natten. På morgonen sjunker halten under de 1-3 första timmarna i vaket tillstånd. En stressig livsstil eller hård fysisk träning är också en bidragande faktor till höga prolaktinnivåer. Det senare alternativet samspelar med låga blodsockernivåer. Även kosten kan påverka halterna av hormonet, i synnerhet matvaror med hög proteinhalt och stora mängder av lakrits.

Höga prolaktinhalter kan drabba fertila kvinnor, speciellt under vissa delar av den hormonella cykeln. Östrogen styr i mångt och mycket kvinnans mående under menstruationen och så även mängden prolaktin i kroppen. Amning efter graviditeten är även en bidragande orsak eftersom ett av prolaktinets syften är att öka mjölkproduktionen.

För höga nivåer av prolaktin kan i vissa fall kopplas till tumörer i hypofysen eller problem med njurar och lever. Vissa läkemedel som blockerar dopaminproduktionen kan också bidra till att prolaktinet ökar. Med andra ord påverkar mängden dopamin, så även det naturliga, hur stor andel prolaktin som finns i kroppen. Som de flesta vet behöver vi alla hormonet dopamin som ser till att aktivera belöningssystemet så att vi känner oss lyckliga och lugna.

Mät prolaktin via blodprov

Mätning av prolaktinnivåer kan vara ett effektivt verktyg för att ta reda på om fertiliteten minskat. Infertila män kan exempelvis visa tecken på mjölkproduktion i brösten.

Kvinnor som har oregelbunden mens eller vätskande bröstvårtor utan att vara gravida kan också ha nytta av att undersöka sina prolaktin nivåer. Avvikande värden kan avslöja om det finns en underfunktion i hypofysen som i sin tur kan vara kopplat till olika hormonella besvär.

Ökade halter av prolaktin kan tyda på insulinresistens som i sin tur kan avslöja eventuell risk för Diabetes typ 2.

Beställ blodprov för prolaktin här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.