blodceller och blodprov

Vad ser man på blodprov, vad kan påverka resultatet och hur tas blodet?

30 december 2019

Ett blodprov kan ge mycket och viktig information om din hälsa, t.ex. om du har eller är på väg att få en metabol sjukdom som typ-2 diabetes eller har brist på vitamin eller mineral, t.ex. d-vitamin. Genom att tidigt fånga upp riskfaktorer kan du själv avgöra om du vill göra en livsstilsförändring.

Ett enkelt blodprov kan också ge information om att du ligger i riskzonen för att drabbas av Alzheimers, om du har fått en hjärnskakning eller om du har cancer.

Ett blodprov kan upptäcka cancer

Enligt Expressen drabbas cirka 60 000 människor av cancer i Sverige. Idag upptäcks cancer normalt genom att läkaren screenar en viss del av kroppen. Forskare som arbetar vid Cambridge University har dock hittat ett sätt att upptäcka cancern i tid med ett enkelt blodprov. Det är möjligt eftersom en tumör läcker ut DNA-fragment som kan ses i blodet. När denna studie testades i praktiken upptäckte forskarna cancer hos 68 patienter, och detta med 94 % säkerhet. I det här fallet handlade det om cancerformer som bland annat bröst-, hud- och tarmcancer.

I dagsläget erbjuder Medisera enbart PSA prov för detektion av prostatacancer, men hoppas i framtiden kunna erbjuda mer heltäckande screening av cancer via blodprov.

Metabola sjukdomar

Med metabola sjukdomar syftas normalt på hjärt- och kärlsjukdomar eller typ-2 diabetes. Det är inte sjukdomar som dyker upp plötsligt utan som utvecklas under lång tid, ibland flera år. Med ett blodprov ser du om du ligger i riskzonen och kan då göra de livsstilsförändringar som krävs. Det inkluderar att motionera och lägga om kosten.

Medisera erbjuder olika markörer för detektion av metabola sjukdomar som t.ex. C-peptid och IGF-1, glukos och HbA1c som mäter blodsockernivån i blodet.

Näringsbrist

Ett blodprov hjälper dig inte bara att upptäcka eventuella sjukdomar, det är också ett effektivt sätt att se om du har näringsbrist av något slag. Du kan se nivån på dina vitaminer och mineraler, ett exempel är d-vitamin. D-vitamin är något som behövs för att stärka skelettet och muskulatur. Ett underskott av d-vitamin kan leda till att du drabbas av benskörhet. Andra värden som ett blodprov kan visa är järn och vitamin B12.

Det mest heltäckande test som Medisera erbjuder för att upptäcka brist är Vitamin & Mineraltestet som du kan läsa mer om här.

Inflammation eller infektion

Om du har en infektion eller inflammation är det standard att du får lämna ett blodprov. Provet mäter halten av ett särskilt protein i blodet som vanligen förkortas CRP. Om du har en infektion som är orsakad av en bakterie kommer koncentrationen av CRP att öka snabbt. CRP visar även om du har en kronisk inflammation till exempel i leder eller tarmar. Läs mer om Medisera CRP test.

Andra saker som ett blodprov kan visa

Men det är inte bara cancer, näringsbrist och Alzheimers som ett blodprov kan påvisa. Det går även upptäcka om det föreligger risk för alkoholism, ångest och depression. Forskare i Österrike, USA och Jerusalem har kunnat visa att alla dessa tre sjukdomar har kunnat påvisas med blodprov. Det innebär att åtgärder och behandlingar kan sättas in för att förebygga och för att rätt medicin ska kunna ordineras.

Det går idag även att upptäcka neuromuskulära sjukdomar som kan vara både ärftliga och uppstå genom infektionssjukdomar som polio och TBE. Även här handlar det om att kunna diagnostisera tidigt och sätta in rätt behandlingar.

I dagsläget erbjuder Medisera inte  blodprov för detektion av Alzeimers, alkoholism, ångest, depression, polio eller TBE, men vi arbetar för att utöka med fler relevanta blodprov.

Vilka blodprover erbjuder Medisera?

Mediseras olika blodprover spänner över många olika områden. Dock erbjuds inte alla de blodprover som kan tas av läkare på t.ex. sjukhus.

De mer omfattande hälsokontrollerna innefattar t.ex. en stor hälsokontroll som innehåller 35 markörer, ett stort prestationstest, ett stort sköldkörteltestet och ett stort allergitest. Den stora hälsokontrollen finns också som en årlig kontroll som är rabatterad.

Blodproven för seniorer innefattar ett seniortest och ett ledvärkstest för att undersöka markörer kopplade till reumatism. Blodproven för kvinnor inkluderar t.ex. ett progesteron och östrogentest, ett sköldkörteltest, ett klimakterietest och fertilitetstest. Blodproven för män inkluderar t.ex. test av prostata (PSA prov) och testosteron.

Blodproven för vitaminer och mineraler innefattar ett stort vitamin & mineraltest, d-vitamintest, test av vitamin B12, ett järntest, ett test av homocystein och ett zinktest. Blodproven för veganer och vegetarianer innefattar ett större vegan & vegetariantest samt ett järnbristtest.

Utöver dessa blodprov finns även ett Hjärt & Kärltest, ett levertest, ett njurtest, ett blodsockertest, ett glutentest, ett alkoholkonsumtionstest, ett kortisoltest och ett test för C-Peptid & IGF-1.

Vad kan påverka provsvaret?

När vi tar ett blodprov vill vi att provsvaret skall ge en så rättvisande bild som möjligt. Provsvaret kan påverkas av hormonbehandling, infektion, vitamintillskott och medicinering.

Hormonbehandling, antibiotika och annan medicinering

Hormontillskott påverkar ofta kroppen under en tid även efter avslutad behandling varför det kan vara en bra ide att avvakta med att ta blodprov 4-5 veckor efter avslutad behandling, förutsatt att du vill veta hur dina värden ser ut utan tillskott.

Efter avslutad antibiotikakur rekommenderar vi att du väntar 2-3 veckor innan du tar blodprovet. Vid övrig medicinering rekommenderar vi att du konsulterar behandlande läkare.

Infektion

Infektion kan påverka flera värden så vänta gärna 2 veckor med att ta blodprovet efter att infektionen upphört.

Tillskott

Vitamin och kosttillskott påverkar blodvärden. Om du vill få en bild av dina blodvärden utan tillskott bör du ta ett uppehåll i minst 1 vecka innan du genomför blodprovet.

Hur tas blodprovet?

Både kapillära, venösa och arteriella blodprov kan analyseras.

I vissa fall lämnas blodprov genom ett stick i fingret vilket kallas att ta ett kapillärt blodprov. Blodet kommer då från små blodkärl som finns i huden och som kallas kapillärer. Denna typ av blodprov ger en liten mängd blod på en halv till en milliliter blod, det går dock att göra vissa analyser på denna mängd blod.

För mer komplicerade analyser krävs mer blod och då tas venösa blodprov, vanligtvis från armveck eller handrygg. Medisera använder venösa blodprov som tas i armen då venösa blodprov är ett beprövat sätt som används i vården.

I vissa ovanliga fall tas arteriella blodprov. Det görs enbart vid svår sjukdom om läkaren t.ex. vill undersöka PH-värde (surhetsgrad), hur mycket syre och koldioxid som finns i blodet.

Hur mäter man halter av olika ämnen i blodet?

Blodet som cirkulerar i våra kroppar kallas för helblod. När blodet lämnat kroppen koagulerar det. Vid centrifugering samlas blodkropparna och koaglet i botten och ovanpå samlas en vätska som benämns som serum och som är fri på blodkroppar och koagel.

Blodprovsanalyser utförs på serum, men också på helblod och blodplasma. För att analys av helblod eller blodplasma ska vara möjligt används vakuumrör som innehåller tillsatser som förhindrar att blodet koagulerar. Den vanligaste analysmetoden är att analysera serum.

Helblod (B)

Helblod är således det blod som inte befriats från någon beståndsdel. Detta innebär att cellerna finns kvar (röda- vita blodkroppar samt blodplättar). Helblod används t.ex. för att mäta hemoglobin och långtidssocker. Analyser som mäts i helblod får ofta beteckning B i provsvaret då står det till exempel B-Hb.

Serum (S)

Serum kan t.ex. användas för att mäta halten av testosteron eller TSH i blodet. Analyser som mäts i serum får ofta beteckningen S i provsvaret. Då står det t.ex. S-Testosteron eller S-TSH i provsvaret.

Blodplasma (P)

Den vätska som finns kvar efter det att blodkropparna tagits bort kallas plasma. Plasma används för att mäta t.ex. natrium och kalium. De markörer som analyseras i plasma får ofta beteckningen P i provsvaret, t.ex. P- Natrium och P- Kalium.

Källor

newscientist.com/article/

1177.se/behandling

neuro.se/diagnoser/

sv.wikipedia.org/wiki/Blodprov

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.