Vad är S-CEA?

Vad är S-CEA?

5 december 2020

S-CEA (carcinoembryonalt antigen) är en antigen som produceras under fosterutvecklingen och nivåerna hos vuxna är i regel mycket låga. Däremot kan förhöjda värden uppstå vid vissa cancerformer. Av den anledningen mäts S-CEA för att följa utvecklingen av sjukdomen och se hur olika behandlingar kan påverka sjukdomsförloppet. Detta främst vid kolorektal cancer (cancer i tjock- och ändtarmen).

Vi kan tyvärr inte erbjuda blodprov för S-CEA för tillfället. Se alla tillgängliga blodprover.

När mäts S-CEA?

S-CEA mäts för att sätta prognos och följa upp behandling av kolorektal-, pankreas-, lung- och bröstcancer. Framförallt kan ett högt värde påvisa kolorektal cancer men det kan även uppstå vid andra cancerformer.

Ett högt värde påvisar en spridd sjukdom. Däremot påverkar det inte vilken behandlingsmetod som kommer att väljas. Skulle högre nivå uppmätas efter behandling kan det visa på ett tumöråterfall. Däremot kan tumöråterfall uppstå även utan att CEA ökar.

Är det enbart en mindre höjning av värdet kan det påvisa kroniskt inflammatoriska tillstånd, ulcerös kolit och lungemfysem.

Referensintervall och felkällor

Normalvärdet är <2,5 µg/l. Ett förhöjt värde kan även uppstå vid rökning. Ungefär 5 % av de som röker har ett högre värde av S-CEA. Ett högre värde kan alltså påvisa cancer men mätningen måste i så fall kompletteras med andra undersökningar för att utesluta andra orsaker.

Källor:

Internetmedicin

Anvisningar Klinisk kemi

Cancercentrum

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.