Vad är S-CA 19.9?

7 oktober 2021

S-CA 19.9 är en tumörmarkör som kan mätas i blodet. S-CA 19.9 är en cancerassocierad antigen som normalt syntetiseras av celler i gallväggarna, tjocktarms- och livmoderslemhinnan samt bukspottskörteln. Mätning av antigenen kan påvisa sjukdomsförlopp och används framförallt vid gallgångs- eller bukspottscancer.

När mäts S-C 19.9?

Mätning av S-C 19.9 sker vid uppföljning och förloppskontroll hos personer med gallgångs- eller bukspottskörtelscancer. Men provtagning kan även ske vid pankreas-, ventrikel- samt kolorektalcancer. Mellan 80 – 95 % av de personerna med cancer i bukspottskörteln har ett förhöjt värde av antigenen. Dessutom är nivån tydligt korrelerad med sjukdomsförloppet vilket innebär att mätning kan ske för att följa effekten vid behandling. Vid gallgångscancer är CA 19.9 den enskilt viktigaste tumörmarkören. Är det däremot enbart lätt förhöjt värde kan det finnas andra orsaker. Orsak kan då exempelvis vara cystisk fibros eller primär biliär cirros, en relativt ovanlig leversjukdom. Det kan även uppstå vid inflammatoriska sjukdomar i tarmkanalen eller levern.

Referensintervall & felkällor

Referensintervallet varierar något mellan olika laboratorer. Från < 30 kE/L, till <35 samt < 37 kE/L. Vid regelbunden kontroll finns därmed fördel att samtliga analyser sker hos samma laboratorium. Hos ca 5 % av svenska befolkningen kan inte mätning av antigenen användas för uppföljning av de ovan nämnda cancerformerna. Det gäller de med blodgrupp Le(a- b-) då denna blodgrupp inte har förmågan att uttrycka CA 19.9. Om en patient behandlas med höga biotindoser bör inte provtagning av CA 19.9 genomföras mindre än 8 timmar efter senaste dosen. I annat fall finns risk för missvisande värden.

Källa

Unilabs

Tumörmarkörer i blod

Läs mer om Mediseras Hälsotester här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.