Blå zoner

Vad är Blåa zoner?

20 december 2019

Blåa zoner är geografiska, eller demografiska, områden där människor i genomsnitt lever längre än i andra delar av världen. Idag finns fem blåa zoner och forskarna tror att både kost, fysisk aktivitet samt social samvaro är avgörande för livslängden.

Fem zoner över hela världen

Det var när Gianni Pes och Michel Poulain genomförde ett större geografiskt arbete som konceptet ”blåa zoner” för första gången började användas. Därefter etablerade Dan Buether begreppet och identifierade fem blåa zoner (hot spots) där livslängden var avsevärt högre än normalt.

De fem zonerna består av fyra geografiska och ett demografiskt område. De geografiska är Okinawa i Japan, Sardinien i Italien, Nicoya i Costa Rica och Ikaria i Grekland. Det demografiska området är adventister i Loma Linda i Kalifornien.

Även i Sverige finns zoner där betydligt fler blir över 100 år än i övriga delar av landet. Det kallas ibland för ”svenska blåa zoner”, även om inte någon vetenskaplig forskning skett mot dessa områden.

Det svenska området sträcker sig från Vimmerby/Oskarshamn/Västervik i öster, sydväst mot Simrishamn för att sedan gå upp nordväst mot Falkenberg och Varberg. De tre områden som står ut allra mest är Markaryd, Lessebo och Högsby.

En sund livsstil

Det man sett som gemensam nämnare för de internationella blåa zonerna är en sund livsstil. I Sverige talar man oftast om mat och motion för att få ett hälsosamt liv, men inom de blå zonerna finns även ett mycket stort engagemang i både familjeliv och samhällsliv.

Forskarna har ringat in fyra saker som är särskilt viktiga: hälsosam mat, fysisk aktivitet i
vardagen, socialt nätverk samt en känsla av mål och mening i tillvaron”
kommenterar vetenskapsjournalisten Henrik Ennart som även skrivit boken ”Den blå maten: recept för ett långt och lyckligt liv”.

Buether, som kartlade de fem zonerna, nämner i sin bok 9 punkter som kännetecknar dessa zoner.

Mat och kost

  • Regelbunden fysisk aktivitet
  • Måttligt intag av kalorier
  • Vegetarisk kost
  • Måttligt intag av alkohol (framförallt vin)

I de blå zonerna äter man mycket färska råvaror i säsong. Basmaten är vegetarisk och man äter inte kött varje dag. Man är också sparsam med socker, vitt mjöl och processad mat, säger Ennart.

Att äta mindre och framförallt bättre samt att regelbundet motionera är de fysiska faktorer i livsstilen som tydligt påverkar livslängden. Med övervikt ökar risken avsevärt för följdsjukdomar så som diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige är det just ”sjukdomar i cirkulationsorganen” som är den vanligaste dödsorsaken med ca 30 % av alla dödsfall. Därefter kommer tumörsjukdomar med 25 %.

En av orsakerna att högst medelålder hittas på Sardinien kan vara att många män arbetar som herdar och därmed har en större fysisk aktivitet i arbetet i jämförelse med kontorsarbetare och andra stillasittande yrken.

I de blå zonerna går inte heller människor i pension i lika stor utsträckning utan jobbar så mycket man orkar utifrån sin förmåga. Det innebär även att större fysisk aktivitet skapas.

Men den fysiska hälsan är inte allt. Den sociala samvaron och ett meningsfullt liv är minst lika viktigt.

Social samvaro

  • Engagerad i en religion eller annan andlighet
  • Engagerad i familjen
  • Engagerad i samhället
  • Att ha ett syfte och mål med livet
  • Låg stressnivå

Även om den fysiska hälsan är viktig så spelar den sociala tillvaron och psykiska hälsan en mycket stor roll. Det handlar om att leva meningsfullt och att ha ett socialt liv i samvaro med andra. Att njuta av livet, umgås med andra, ha en känsla av sammanhang samt mening och mål är mycket viktigt. I alla fall om man vill leva länge.

Testa din hälsa genom blodprov

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.