kolesterol och blodprov

Tänk på hjärtat idag; dina matvanor påverkar risken för hjärt-kärlsjukdom

14 februari 2020

Det är kolesterolet i blodet i kombination med övervikt, speciellt bukfetma, som är kända riskfaktorer för till exempel hjärt-kärlsjukdom. Genom kosten kan du påverka risken och minska den. I dag på Alla Hjärtans dag 2020 är detta kunskap som de flesta av oss har, men trots detta kan det vara svårt att ändra kost och motionsvanor.

Vad är kolesterol?

Kolesterol är ett fett som finns i blodet. Det finns både bra fetter och skadliga fetter. Om halterna av blodfetter blir för höga kan dessa börja ansamlas inne i blodkärlen och leda till olika sjukdomar. Det finns ärftliga faktorer som påverkar detta men även en koppling till levnadsvanor.

Olika typer av kolesterol

LDL-kolesterolet är den skadliga typen och HDL är det kolesterolet som har en skyddande effekt genom att det transporterar LDL kolesterolet från kärlens innerväggar. Höga halter av blodfetter behöver inte leda till sjukdom, men risken att drabbas blir högre.

Vilka symtom har man vid höga blodfetter?

Förhöjda blodfetter i sig ger ofta inga direkta symtom, utan symtomen kommer som en följd av sjukdomar som kan drabba en till följd av detta. Exempel på sjukdomar är åderförfettning, kärlkramp (även i benen), hjärtinfarkt eller stroke.

Högt blodtryck

Det finns likheter mellan höga blodfetter och högt blodtryck på så sätt att detta i sig oftast inte ger besvär direkt, men att båda faktorerna ökar risken för framtida sjukdom i blodkärl och hjärta.

Blodprov och kolesterol

Höga halter av blodfetter kan endast upptäckas genom blodprov. Värdet kan variera vid olika tillfällen. Provet bör vanligtvis tas på fastande mage, detta är nödvändigt för att samtidigt kunna mäta blodsockret.

Vad kan jag göra själv?

Levnadsvanor, det vill säga kost och hur mycket du rör på dig, alkohol och nikotin påverkar risken. Om du röker kan det vara dags att överväga att sluta med det. Ändra din kost till en mer hälsosam mat. Att röra på sig mer är en friskfaktor liksom att minska sitt intag av alkohol. Här kan du läsa mer.

Beställ Mediseras Hjärt & Kärltest här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.