Ta blodprov i Lidköping

Välj och beställ blodprov i Lidköping hos oss. Alla prover kan beställas utan remiss av läkare och du väljer själv vad som ska analyseras. Direkt efter att beställning skett kan prover tas drop-in tider hos Unilabs på Skaraborgs Sjukhus.

Blodprover kan delvis förklara ditt allmänna mående, påvisa allergi och ge indikationer på att du har förhöjd risk att exempelvis få hjärt- och kärlsjukdomar.

Hos Medisera kan du beställa blodprover i Lidköping vid enskilda tillfällen eller prenumerera på en årlig hälsokontroll.

Skillnaden mot blodprov hos primärvården

Hos vårdcentraler får du undersökning och behandling vid sjukdom eller misstanke om sjukdom/diagnos. Det är ovanligt att blodprover tas förebyggande då vårdcentralernas uppgift är att ge vård till de som behöver detta.

Hos Medisera får du:

  • Bestämma vilka blodanalyser som ska genomföras
  • Bestämma var och när detta ska ske
  • Tillgänglighet via Bank-ID till alla provsvar så du kan se förändringar över tid

Frågor om tjänsten

Hur fungerar det?

  1. Beställning – Jämför, välj och betala blodprov. Börja här.
  2. Provtagning – Gå drop-in hos Unilabs på Skaraborgs Sjukhus i Lidköping. Se öppettider här
  3. Analyssvar med läkarkommentar – Två till sex dagar efter provtagning meddelas du via sms/mail att provsvaren kan ses via ”Min Journal”. En läkare kommenterar varje provsvar. Är det kraftigt avvikande värden tar läkaren kontakt med dig.

Vad säger analyssvaren?

De värden som analyseras presenteras utifrån ett referensvärde. Du ser därmed om dina värden är inom ett normalt värde eller avvikande. Vid starkt avvikande värden kan vårdcentral kontaktas för vidare undersökningar, provtagningar eller behandling. Värdena kan inte användas för att säkerställa alternativt utesluta diagnos eller sjukdom. Däremot kan de ge indikationer på hur vidare undersökning ska genomföras.

Erbjuder Medisera årliga blodprov i Lidköping?

Det gör vi. Många väljer att genomföra årliga blodprover för att ha kontroll på sina värden vilket därmed kan ge en extra trygghet.

Var i Lidköping tar jag blodprovet?

För blodprov i Lidköping samarbetar vi med Unilabs Kemiska Laboratoriet som hittas vid Skaraborgs Sjukhus. Se mer information här.

Se komplett information på provtagningsställen för blodprov i Lidköping här.