Ta blodprov i Karlstad

När vardagen rullar på är vi inte alltid uppmärksamma på vårt generella välmående, men så behöver det inte vara. Ett blodprov kan ge dig ett nyttigt perspektiv genom att analysera din hälsa utifrån en mängd specifika och tydliga hälsomarkörer.

Hos Medisera kan du välja att ta ditt blodprov i Karlstad på hälsomottagningen Encia. Du får tillgång till information om din hälsa för att följa upp på eventuella livsstilsförändringar eller sjukdomshistoria.

Du behöver inte uppsöka en vårdmottagning. Ingen fysisk undersökning av läkare eller läkarbesök krävs och du får tillgång till resultaten digitalt.

Beställ blodprov i Karlstad

När du uppsöker vården kan det ibland ta tid att finna rätt vårdenhet och få en remiss som gör att du kan få klarhet och räta ut frågetecken kring din hälsa. Ofta har du själv inget inflytande över vilka prover som ska tas, utan det är läkaren som avgör detta utifrån de symtom som upptäcks.

Mediseras blodprover i Karlstad är till för dig som vill få svar och specifika insikter kring blodvärden, hormonhalter och en mängd andra hälsoindikatorer. Våra patienter beställer blodprov på Mediseras hemsida och väljer själva vilka blodanalyser de vill genomföra.

En av våra mest populära hälsokontroller är Hälsokontroll Stor.

Ett blodprov – flera svar

Hälsokontroll Stor undersöker exempelvis om du är i riskzonen för hjärt-kärlsjukdom eller diabetes, som är några av våra allra vanligaste folksjukdomar. Ofta är sjukdomarna kopplade till livsstil så som rökning eller övervikt men kan också vara genetiskt betingade. Testet analyserar även blodmarkörer kopplade till njure, lever, sköldkörtel, blodvärde och blodstatus, inflammation samt D-vitamin, kobalamin (vitamin B-12) och folat (vitamin B-9) för kvinnor. För män ingår testosteron och PSA.

Det finns möjlighet att undersöka om du har en underfunktion i sköldkörteln som vanligtvis ger symtom som nedstämdhet, trötthet och inre stress. Analyser av TSH, Fritt T4, Fritt T3, Anti TPO och TRAK görs i samband med provtagningen om du väljer att göra Stora Sköldkörteltestet. Du kan också beställa blodprov inriktade på inflammation i kroppen, glutentest och blodsocker. Med andra ord kan du beställa en mängd olika hälsomarkörer till varierande pris.

När får jag provsvaren?

Resultaten finns tillgängliga digitalt inom 2-6 vardagar. Du loggar in med ditt BankID, vilket är enkelt och bekvämt. Testresultaten redovisas tydligt och översiktligt i förhållanden till aktuella referensvärden vilket snabbt ger dig en fingervisning om ditt hälsotillstånd. Om läkaren bedömer att ditt provsvar är gravt avvikande ringer en läkare upp dig, men du kan alltid förvänta dig ett skriftligt utlåtande gällande resultaten.