Ta blodprov i Eskilstuna

För blodprov i Eskilstuna har vi samarbete med Provtagningscentralen på Mälarsjukhuset. Bokning och betalning sker online på vår hemsida varpå proverna sedan genomförs hos detta provtagningsställe. Med hjälp av blodprov kan du förstå din hälsa, få kommentarer från läkare och följa blodvärden över tid.

Med blodprov får du enkelt svar på hur dina värden är i förhållande till referensvärden (normala värden). Vår största kontroll – Hälsokontroll Stor – innefattar 35 analyser men du kan även beställa enstaka prover som exempelvis sköldkörteltest, PSA prov eller kortisoltest.

Beställning – Blodprov – Analys

Någon remiss behövs aldrig för att genomföra blodprover via oss. Proverna kan beställas av alla över 18 år med giltig ID-handling.

  1. Beställ

Beställ och betala det blodprov du vill genomföra via vår hemsida. Kontakta oss om du känner dig osäker på vilket prov som passar utifrån dina förväntningar på provet.

  1. Ta blodprovet

Gå på drop-in tid hos vår samarbetspartner. Detta kan ske redan 15 minuter efter att provet har bokats och betalats.

  1. Få analys

Inom 2 till 6 dagar presenteras analyssvaren vilka du når via vår hemsida genom att logga in på ”Min Journal” med Bank-ID. Alla provsvar innefattar kommentar från läkare.

Frågor om tjänsten

Vad behöver jag ha med mig till provtillfället?

Det enda du behöver ha med dig är ID-handling. Våra samarbetspartners har din beställning digitalt och kan därmed se vilka blodprover som ska genomföras. För att kunna logga in på ”Min Journal” behöver du ha Bank-ID eller mobilt Bank-ID.

Vad ska jag göra om värdena inte är normala?

Alla dina värden kommenteras av ansvarig läkare. Skulle de vara gravt avvikande kommer läkare att kontakta dig via telefon. Du kan även ta med dig dina värden till en hälsocentral för rådgivning kring eventuella förändringar i livet som kan förbättra dessa värden.

Var i Eskilstuna gör jag blodprovet?

Beställning av valt blodprov sker på Medisera.se. Därefter tas blodprovet på Provtagningscentralen på Mälarsjukhuset (Kungsvägen 34) under drop-in tider. Se mer information här.

Se komplett information på provtagningsställen för blodprov i Eskilstuna här.