Stora Prestationstestet

20 december 2022

Stora Prestationstestet är för dig som vill få ökad kunskap om dina blodvärden, undersöka om du är i riskzonen för vissa sjukdomar och få information om blodvärden relaterade till bl.a. syreupptagning, ämnesomsättning, muskeluppbyggnad och återhämtning. Följande ingår:

  • 38 st analyser som kan indikera diabetes, metabolstörning, hjärtsjukdom, bristande njur- och/eller leverfunktion, vitamin- och mineralbrist, sköldkörtelrubbning, sjukdom i prostata, testosteronnivåer, stressnivåer, anabolism och inflammation
  • För kvinnor ingår fritt T3 och vitamin B9 (Folat), och för män ingår PSA och testosteron
  • Blodprovstagning på Karolinska, Unilabs eller SYNLAB drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter)
  • Ett läkarkommenterat provsvar online i ”Min Journal” som du loggar in med via Bank-ID och kommer åt via mobil, surfplatta och dator (du behöver inte skapa ett konto)
  • En analys som konstaterar normala eller avvikande blodvärden jämfört med referensvärden
  • Ett telefonsamtal från ansvarig läkare vid gravt avvikande provsvar
  • Du kan ta blodprovet direkt efter beställning

Observera att blodprov för Stora Prestationstestet inte går att ta på fredagar eller dag före röd dag. Analysen av IGF-1 kan i vissa fall göra att leveranstiden blir något längre.

Varför beställa Stora Prestationstestet?

Oavsett om du tränar för din egen skull eller för en prestation av något slag kan det vara värdefullt att ta reda på hur dina blodvärden ser ut. I denna hälsokontroll får du information om blodvärden relaterade till förmåga att bygga muskelmassa, att ta upp syre i blodet, nivå av skydd mot infektioner och sjukdomar, stressnivå och anabolism, vitamin- eller mineralbrist, funktion hos njurar, lever, hjärta/kärl samt sköldkörtel. Du får även information om blodstatus exempelvis järnvärde, blodfetter och blodsocker.

Njurarna påverkar salt- och vätskebalansen, vilken är viktig för en bra fysisk prestation. Kalcium är ett mineral som bygger upp skelettet, men som även i kombination med kalium och natrium hjälper till med signalöverföringen i nervcellerna. Det är viktigt att få i sig tillräckligt med vitaminer och mineraler för att kroppen ska fungera normalt. Om du har brist på vitamin eller mineral kan det påverka allt från blodbilden till nervsystemets funktion.

Om PSA-prov

Är du intresserad av att testa PSA rekommenderar vi dig att ta del av denna information innan du bestämmer dig: Om PSA via blodprov på 1177.se Här kan du läsa om de fördelar och nackdelar som finns med PSA-prov och få ett underlag för en personlig värdering av dessa.

Om testosteron-prov

Även testosteron ingår i Stora Prestationstestet. Är du intresserad av att läsa mer om testosteron rekommenderar vi att du tar del av följande information: Om testosteronbrist hos män Det räcker inte att ha låg testosteronhalt, man måste också uppvisa symtom som är förenliga med testosteronbrist för att få diagnosen testosteronbrist.

Följande blodmarkörer ingår i Stora Prestationstestet

Blodstatus
Hemoglobin (Hb)
Leukocyter (LPK)
Trombocyter (TPK)
MCH
Erytrocyter (EPK)
Hematokrit (EVF)
Medel cell volym (MCV)

Diabetes
Glukos
HbA1C
C-Peptid

Hjärta/kärl
HDL – kolesterol
LDL – kolesterol
LDL/HDL Kvot

Kolesterol – Totalt
Triglycerider
Apolipoprotein A
Apolipoprotein B
Apo kvot

Njurfunktion
Kreatinin
eGFR (Krea) rel
Natrium
Kalium
Kalcium
Albumin

Leverfunktion
ASAT
ALAT

Vitaminer
D-vitamin
Kobalamin – B12
Folat – B9 (bara för kvinnor)

Mineraler
Järn
Magnesium
Ferritin

Sköldkörtelrubbning
TSH
T4
T3 (bara för kvinnor)

Prostata/Testosteron
PSA (bara för män)
Testosteron (bara för män)

Stress/Anabolism
Kortisol
IGF-1

Inflammation
CRP

Beställ Stora Prestationstestet

Du kan ta blodprovet minuter efter beställning drop-in (tidsbokning på ett fåtal orter). Provtagningen håller hög klinisk standard genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB. Du får ett läkarkommenterat svar i “Min Journal” som du hittar här på Medisera.se inom två till sex bankdagar från den tidpunkt blodprovet tas.

Beställ Stora Prestationstestet här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.