periodisk fasta

Periodisk fasta – så påverkas hälsan

5 januari 2023

Dieter och bantningsmetoder har under många år varit ett väldebatterat ämne inom hälsa. En av de mest populära hälsometoderna idag är periodisk fasta. I artikeln får du lära dig mer om olika typer av periodisk fasta, dess positiva effekter och risker.

Vad innebär periodisk fasta?

Periodisk fasta innebär att man undviker att äta under en längre period. Kroppen kommer in i ett så kallat fastande tillstånd när den varit utan mat i över 12 timmar, vilket bidrar till att insulinnivån sänks. Samtidigt ökar insulinkänsligheten och risk för diabetes typ 2 minskar. När insulinet sänks förbränner kroppen fett till energi, det leder till bland annat viktminskning och ett jämnare blodsocker.

5:2- dieten

5:2-dieten är en typ av periodisk fasta. Den innebär att man äter som vanligt fem dagar i veckan, medan man under två dagar per vecka minskar sitt kaloriintag drastiskt. Kvinnor äter cirka 500 kalorier under de fastande dagarna och män cirka 600 kalorier, vilket motsvarar ungefär en fjärdedel av det normala kalori intaget.

16:8- dieten

16:8-dieten är en periodisk fasta där man äter endast 8 timmar per dygn. Resterande 16 timmar av dygnet ska vara fastande. Många väljer att hoppa över frukost och äter mellan lunch och kvällsmat.

24-timmarsfasta

Under en 24-timmarsfasta går det ett helt dygn utan kaloriintag. Det går även att fasta längre perioder, vissa fastar i över 7 dagar. Det finns däremot risker med en längre fasta, exempelvis vitamin- och mineralbrist och tappad muskelmassa. Det är viktigt att dricka mycket vatten under fastan och rådfråga en läkare vid hälsoproblem.

Positiva effekter av periodisk fasta

Många som vill gå ner i vikt använder periodisk fasta som tillvägagångssätt. Kroppens ämnesomsättning är inställd på antingen förbränning eller lagring, om man äter ofta kommer kroppen energilagra medan den vid fasta konsumerar det som redan är lagrat. Det som är viktigt att tänka på är att inte överäta under de perioder man inte fastar, då förblir vikten densamma. Det finns olika hälsofördelar som är en anledning för många att utföra periodisk fasta. Blodtrycket sänks och skadliga kolesterol– och triglyceridvärden sjunker. Ny forskning har också visat tecken på att kognitiva funktioner, som minne och intellekt påverkats positivt av periodisk fasta.

Periodisk fasta passar inte alla

Personer som lider av sjukdomar som diabetes rekommenderas inte att fasta då insulinet påverkas. Gravida och personer med ätstöningar ska undvika att fasta. Vanliga anledningar till att periodiskt fasta handlar om viktnedgång och att förse kroppen med hälsofördelar, däremot visar många studier på att metoden inte har särskilt mycket annorlunda hälsoeffekter jämfört med en sund, jämnt fördelad kost.

Hälsokontroll för kost och hälsa

I samband med en periodisk fasta kan det vara bra att få kunskap kring sina blodvärden kopplade till hälsan. Hälsokontroll Stor innehåller 35 stycken analyser som ger dig information om blodvärden kopplade till diabetes, vitamin- och mineralbrist, hjärta-kärl, njure och lever, sköldkörtel samt blodstatus.

Källor

https://www.hopkinsmedicine.org/

https://www.medicalnewstoday.com/

Läs mer om Hälsokontroll Stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.