Normala blodvärden män och kvinnor

Normala blodvärden; vad är det och hur kan jag ta reda på om mina blodvärden är normala?

26 november 2018

Blodvärdet är detsamma som koncentrationen av hemoglobin (Hb) i blodet. Hemoglobinet finns i de röda blodkropparna och ser till att syre transporteras från lungorna ut i kroppen.

Vad är normalt blodvärde för kvinnor?

Blodvärdet mäts ofta i gram per liter och för kvinnor ligger normalvärdet på cirka 120-150 g/l.

Låga värden av hemoglobin (Hb) och järn

För kvinnor kan det vara av vikt att undersöka sitt Hb och järnvärde om man har kraftig menstruation. Detta på grund av att järndepåerna i kroppen kan minska över tid på grund av blodförlusten och på sikt även leda till ett lägre Hb. Även under graviditet är det viktigt att följa dessa värden.

Vad är normalt blodvärde för män?

När man talar om blodvärdet menar man detsamma som nivån av hemoglobin (Hb) i blodet. Det mäts ofta i gram per liter och för män ligger normalvärdet på cirka 130-170 g/l.

Skillnad mellan män och kvinnor

Mannens blodvärde är högre än kvinnans på grund av att män generellt utvecklar mer muskler än kvinnor och har kraftigare kroppsbyggnad. Tabellen nedan anger Unilabs referensintervall för män och kvinnor över 17 år. (Referensvärden kan variera något mellan olika laboratorier).

Analys Ålder Kön     Nedre Övre Enhet
B-Hb > 17 år Kvinna 117 153 g / L
B-Hb > 17 år Man 134 170  g / L

Läs mer om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test av hemoglobin (Hb) inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av hemoglobin (Hb) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll som innehåller 35 blodmarkörer.

Hur skall jag tolka min blodanalys?

Om du har gjort eller vill göra en analys av ditt blod kommer här en kort text om tolkning av resultat.

Högt blodvärde (högt Hb)

Förhöjda hemoglobinkoncentrationer gör att blodet blir tjockflytande och betyder att man lider av polycytemi. Polycytemi innebär att man har för många röda blodkroppar i blodet. Detta kan var en sjukdom i sig men även vara en konsekvens av andra åkommor. Det går att behandla och behandlingen beror på vilken sorts polycytemi du har; primär polycytemi (polycytemia vera) eller sekundär polycytemi.

Rökare har ofta förhöjda värden

När man röker blir hemoglobinet blockerat av kolmonoxid, som binder till de röda blodkropparna hårdare än syre. Kroppen tror då att det finns för lite hemoglobin och ökar produktionen.

Vilka symtom får man av förhöjt blodvärde?

Vanligtvis känner man inte av några symtom, men om man gör det kan det vara:

 • Yrsel och huvudvärk
 • Tung i huvudet och trötthet
 • Att det kliar efter att man badat eller duschat varmt
 • Att man känner sig ”full” i magen
 • Händer, fötter och/eller underben kan rodna/smärta
 • Svullna ben

Lågt blodvärde (lågt Hb)

Om man har för låga värden av Hb betyder detta att man lider av anemi, det vill säga blodbrist. Då har du för få röda blodkroppar i blodet. Det finns olika anledningar till blodbrist, vanligast är att man har brist på järn eller vitamin B12 (även kallat kobalamin). Det kan även vara följden av sjukdom och i de flesta fall kan man få medicin för att höja sina nivåer av röda blodkroppar.

Vilka symtom får man av för lågt blodvärde?

Kroppen behöver syre för att fungera, till exempelvis vid ämnesomsättning och energiproduktion. Blodbrist (även kallat anemi) kan orsaka många olika symtom. Hur kraftiga symtom man får beror på hur stor bristen är och kan även variera människor emellan. Om blodbristen smyger sig på över lång tid kan kroppen vänja sig, till följd att man endast har lätta symtom trots att man i själva verkat har en kraftig blodbrist. Här kommer exempel på de vanligaste symtomen vid anemi:

 • Trötthet
 • Kraftlös, utan ork
 • Yrsel och huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Blir lätt andfådd
 • Hjärtklappning
 • Öronsus

Hur kan man ta reda på om man har normala blodvärden?

Genom ett enkelt blodprov kan man ta reda på sina nivåer av Hb i blodet. Hb ingår i de flesta blodanalyser och alltid om man undersöker sin blodstatus.

Klicka här för att läsa mer om Mediseras blodstatus och b-cellertest där test av hemoglobin (Hb) inkl. analys och läkarkommentar ingår.

Test av hemoglobin (Hb) ingår även i Mediseras stora hälsokontroll som innehåller 35 blodmarkörer.

Testa ditt blodvärde via blodprov här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.