Malmö Universitet Stipendium

Medisera stipendiet 2025 – Malmö Universitet

1 juli 2024

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer.

 • Vilka riskfaktorer finns?
 • Vilka friskfaktorer finns?
 • Kan vi identifiera insatser som får effekt för att främja hälsa, som kan tillföra ny kunskap inom området?

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2025 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

 • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
 • Kostnader i samband utvecklingsarbete
 • Kostnader i samband med forskning

Detta Medisera stipendium är exklusivt för dig med koppling till Malmö Universitet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista augusti 2025.

Hur går det till?

Skicka in en text på maximalt en A4 sida som beskriver vad du skall eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

 • Skriv din ansökan
 • Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se
 • Skicka till oss senast sista juni 2025

Vad skall inkluderas i ansökan?

Följande information skall inkluderas i ansökan:

 • Personlig presentation inkl. information om vad du studerar, forskar eller arbetar med
 • Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete på Malmö Universitet
 • Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du skall tilldelas Medisera Stipendiet
 • Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer

Ansökan skickas till info@medisera.se

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är sista juni 2025.

Utdelning

Stipendiat utses senast sista september 2025.

Läs mer om Medisera-stipendiaten 2022

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.