stipendium 2022 Göteborg

Medisera stipendiet 2022 – Göteborgs Universitet

14 april 2021

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil.  Vi är intresserade av att undersöka såväl fysiska, psykologiska som sociala faktorer.

 • Vilka riskfaktorer finns?
 • Vilka friskfaktorer finns?
 • Kan vi identifiera insatser som får effekt för att främja hälsa, som kan tillföra ny kunskap inom området?

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2022 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

 • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
 • Kostnader i samband utvecklingsarbete
 • Kostnader i samband med forskning

Detta Medisera stipendium är exklusivt för dig med koppling till Göteborgs Universitet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista augusti 2022.

Hur går det till?

Skicka in en text på maximalt en A4 sida som beskriver vad du skall eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

 • Skriv din ansökan
 • Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se
 • Skicka till oss senast sista juni 2022

Vad skall inkluderas i ansökan?

Följande information skall inkluderas i ansökan:

 • Personlig presentation inkl. information om vad du studerar, forskar eller arbetar med
 • Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete vid Göteborgs Universitet
 • Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du skall tilldelas Medisera Stipendiet
 • Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer

Ansökan skickas till info@medisera.se

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är sista juni 2022.

Utdelning

Stipendiat utses senast sista september 2022.

Läs mer om Mediseras Hälsotester här