kortisol_stress

Medisera stipendiet 2021

7 oktober 2020

Människors stress och ohälsa anses idag vara ett samhällsproblem som behöver adresseras. Det finns en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning och livsstil. Hur påverkas människans hormonella system av dessa faktorer? Finns det skillnader mellan män och kvinnor i vilka insatser som får effekt för god hälsa?

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2021 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

  • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
  • Kostnader i samband utvecklingsarbete
  • Kostnader i samband med forskning

Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista augusti 2021.

Hur går det till?

Skicka in en text på maximalt en A4 sida som beskriver vad du skall eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

  1. Skriv din ansökan
  2. Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se
  3. Skicka till oss senast sista juni 2021

Vad skall inkluderas i ansökan?

Följande information skall inkluderas i ansökan:

  • Personlig presentation inkl. information om var och vad du studerar, forskar eller arbetar med
  • Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete
  • Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du skall tilldelas Medisera Stipendiet
  • Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer

Ansökan skickas till info@medisera.se

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är sista juni 2021.

Utdelning

Stipendiat utses senast sista september 2021.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.