träning och fysisk aktivitet

Medisera stipendiet 2020

26 augusti 2019

Tack för alla ansökningar vi fått in från forskare runt om i Sverige!

2020 års stipendie har nu delats ut till Björn Wilder som studerar på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet. Läs mer här.

Övervikt och fetma ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet, bristande kosthållning, livsstil och stress. Detta leder till sjukdomar som till exempel diabetes och hjärt-kärlsjukdom.

Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2020 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

  • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
  • Kostnader i samband utvecklingsarbete
  • Kostnader i samband med forskning

Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista augusti 2020.

Hur går det till?

Skicka in en text på maximalt en A4 sida som beskriver vad du skall eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

  1. Skriv din ansökan
  2. Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se
  3. Skicka till oss senast sista juni 2020

Vad skall inkluderas i ansökan?

Följande information skall inkluderas i ansökan:

  • Personlig presentation inkl. information om var och vad du studerar, forskar eller arbetar med
  • Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete
  • Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du skall tilldelas Medisera Stipendiet 2020
  • Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer

Ansökan skickas till info@medisera.se

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är sista juni 2020.

Utdelning

Stipendiat utses senast sista augusti 2020.

Välj & beställ hälsokontroll

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.