medisera stipendiet

Medisera stipendiet 2019

9 november 2018

Tack för alla ansökningar vi fått in från forskare runt om i Sverige!

2019 års stipendie kommer att delas ut till Josefina Robertson som är doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg samt ST-läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Läs mer här.

Detta innebär att vi ej tar emot fler ansökningar för 2019.

Det metabola syndromet ökar i hela världen och har en direkt koppling till fysisk inaktivitet och ökningen av diabetes och övervikt. Aldrig förr har vi drabbats lika hårt av dessa livsstilssjukdomar som nu. Medisera utlyser ett stipendium på 5000 kr under 2019 som avser fortbildning, utvecklingsarbete eller forskning inom hälsa som syftar till att motverka denna utveckling. Stipendiet kan sökas för:

  • Vetenskaplig och/eller klinisk fortbildning/utbildning
  • Kostnader i samband utvecklingsarbete
  • Kostnader i samband med forskning

Med Medisera stipendiet vill vi uppmuntra främst studenter runt om i Sverige att utveckla hälsoområdet. Det är enkelt att ansöka och vi kommer att utse stipendiaten på vår hemsida senast den sista juni 2019.

Hur går det till?

Skicka in en text på maximalt en A4 sida som beskriver vad du skall eller vill göra och hur din aktivitet eller idé bidrar till att motverka utvecklingen av livsstilssjukdomar. Följ stegen nedan för att ansöka:

  1. Skriv din ansökan
  2. Skicka din ansökan med bilaga till info@medisera.se
  3. Skicka till oss senast sista maj 2019

Vad skall inkluderas i ansökan?

Följande information skall inkluderas i ansökan:

  • Personlig presentation inkl. information om var och vad du studerar, forskar eller arbetar med
  • Intyg på att du studerar, forskar eller arbetar med utvecklingsarbete
  • Din motivering på maximalt en A4 sida om varför du skall tilldelas Medisera Stipendiet 2019
  • Kontaktuppgifter inkl. namn, adress, e-post och telefonnummer

Ansökan skickas till info@medisera.se

Sista ansökningsdag

Sista ansökningsdag är sista maj 2019.

Utdelning

Stipendiat utses senast sista juni 2019.

Testa din hälsa via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.