Riksförbundet HjärtLung Medisera

Medisera samarbetar med Riksförbundet HjärtLung

10 februari 2024

Riksförbundet HjärtLung är en nationell patientorganisation som arbetar med bland annat opinionsbildning, livsstils aktiviteter och gemenskap för människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. En central strävan inom organisationen handlar om att människor som drabbats av sjukdomar inom området ska kunna leva ett bra liv och ha tillgång till “en god och jämlik vård”.

Målsättning

  • Att alla människor med hjärt-, kärl- och lungsjukdom ska få tidig och rätt diagnos.
  • Att patienter inom sjukdomsområdet får bästa möjliga vård oavsett kön, ålder, etnicitet, inkomst eller var i landet man bor.
  • Att drabbade ska få bra och jämlik vård, rehabilitering och egenvård.
  • Att få bra patientinformation, patientutbildningar och större patientinflytande i vården.

Hur kan man bidra?

För att göra livet enklare för de drabbade behövs engagemang. Alla kan bidra på olika sätt. Genom att bli medlem, värva en vän, ge en gåva eller bli månadsgivare kan du göra skillnad. Läs mer om vad du kan göra på Riksförbundet HjärtLungs hemsida. Medisera är företagsvän till Riksförbundet HjärtLung och erbjuder rabatt till dess medlemmar på Hälsokontroller via blodprov.

Blodprover, hjärt- och kärlsjukdom

Att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar, handlar för de flesta om att ha goda kolesterol- och blodsockervärden. Ett sätt att få information om detta är genom blodprover. Medisera erbjuder blodprover kopplade till hjärt-och kärlsjukdomar. Läs mer om Hälsokontroll Stor här.

Beställ Hälsokontroll stor här

Texterna under kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.