Coronatest, antikroppar

Coronatest, Covid-19, antikroppar

1 juni 2020

Medisera Health AB är ett av de första blodanalysföretagen i Sverige som erbjuder antikroppstest av coronavirus Covid-19 (S-SARS-CoV-2-ak (IgG)) via blodprov med analys på laboratorium, ett så kallat plattformsbaserat test. Syftet är att ge människor ökad kunskap om eventuell genomgången covid-19 infektion. Läs mer här: Coronatest, Covid-19, antikroppar.

Bakgrund

Medisera Health har sina rötter i Medisera Aktiebolag som startades 1987 av framlidne Professor Kenneth Haglid vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet, institutionen för anatomi och cellbiologi. Kenneth var bland annat involverad i arbetet med blodmarkören S100B som används av läkare världen över vid misstanke om lätta till medelsvåra hjärnskador. Kenneth var professor i Histologi och publicerade kontinuerligt under många år vetenskapliga artiklar, bland annat i Nature.

Om Medisera Health

Medisera erbjuder hälsokontroller via blodprov online. Provsvaret analyseras på laboratorium och kommenteras av Mediseras läkare varefter patienten loggar in på Min Journal med Bank-ID. Medisera Health säkerställer hög klinisk kvalitet genom samarbete med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och SYNLAB Medilab.

Vision

Bolagets vision är att vara ledande på att erbjuda människor kunskap om sin hälsa via biomarkörer genom att balansera digitaliseringens och e-hälsans möjligheter med de utmaningar som finns inom området avseende patientsäkerhet, professionalitet, ansvar och etik. Ledorden är trovärdighet, professionalitet och patientsäkerhet.

Mission

Missionen är att tillgängliggöra medicinsk information via biomarkörer genom digitalisering och utveckling av e-hälsa i syfte att öka individens inflytande, självständighet, delaktighet och möjlighet att påverka sina livsval genom ökad kunskap om sin hälsa för en hållbar samhällsutveckling.

Medisera vill främja hälsa genom att göra det enkelt för människor att få medicinsk information via blodprov online.

Beställ Coronatest – Covid-19, antikroppar via blodprov här

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.