Sköldkörtel behandling

Medicinsk laser – ny lovande behandling mot underfunktion i sköldkörteln (hypotyreos) 

12 maj 2023

Medisera har intervjuat Emese Gerentsér, eldsjäl med bakgrund som medicinsk journalist, om hennes senaste projekt: att undersöka effekten av medicinsk laser som behandling mot underfunktion i sköldkörteln, så kallad hypotyreos.

Berätta kort om dig själv och hur du kom in på det här spåret?

Jag kom in på sköldkörteln 2008, av en slump. Jag var frilansjournalist och fick ett uppdrag att skriva en kort artikel om hypotyreos. Under min research slogs jag av hur lite som hade hänt på området under de senaste decennierna. Jag tyckte det var märkligt med tanke på att det är en så stor patientgrupp – nära en halv miljon har en hypotyreosdiagnos bara i Sverige. Jag förvånades också över att det i princip bara finns ett enda läkemedel för alla dessa människor, Levaxin, som lanserades på 1950-talet.

Jag fick publicerat några reportage och tidningsartiklar som fick stor respons och byggde upp ett första informationsforum på nätet om hypotyreos. 2015 började jag engagera mig ideellt i Sköldkörtelföreningen. Några saker jag är särskilt stolt över är att ha bidragit till att Sköldkörtelföreningen blev Sköldkörtelförbundet 2017. Och mitt arbete med att ta fram förbundets intressepolitiska program samt Sveriges största undersökning av sköldkörtelvården (utförd av Sifo 2018). Sommaren 2021 fick vi in en debattartikel om TSH-provet i självaste Dagens Nyheter. Det var en stor dag!

För två år sedan blev jag taggad i en tråd på Facebook där trådskaparen undrade om en förminskad sköldkörtel kan återbildas. Jag började söka efter svaret i PubMed, en medicinsk databas för publicerad forskning, och det var så jag kom in på medicinsk laser som behandling vid hypotyreos.

Kan sköldkörteln återbildas med hjälp av medicinsk laser?

När sköldkörteln drabbas av sjukdom påverkas funktionen och ofta även dess storlek. Den kan förstoras, vilket kallas för struma. Vid en autoimmun hypotyreos är det vanligt att sköldkörteln efterhand förtvinar, och blir mindre och mindre. Forskning visar att medicinsk laser har en normaliserande effekt på sköldkörteln, både vad gäller storlek och funktion. Förstorade sköldkörtlar blir mindre och förminskade sköldkörtlar blir större, samtidigt som funktionen förbättras.

Medicinsk laserbehandling fungerar som så att den sätter igång inflammationsdämpande och läkande processer i cellerna i den del av kroppen som behandlas, och gör så att kroppen stimuleras till att läka sig själv. När den autoimmuna inflammationen i sköldkörteln dämpas och skadad sköldkörtelvävnad får hjälp att läka, har den visat sig kunna börja tillverka mer av egna sköldkörtelhormoner igen (T4, T3, T2, T1, T0 och kalcitonin). Effekten av medicinsk laser vid en autoimmun sjukdom består inte för alltid, utan efterhand kommer kroppen att återgå till sitt normalläge.

De studier som finns på patienter med autoimmun hypotyreos (Hashimotos tyreoidit) är välgjorda och visar på fina resultat: Hälften av patienterna klarar sig helt utan levotyroxin (Levaxin/Euthyrox) och har normala blodvärden nio månader efter medicinsk laserbehandling av sköldkörteln (1). En annan effekt är stora förbättringar av symtom (2). I en uppföljande studie sex år efter medicinsk laserbehandling av sköldkörteln (3) kunde forskarna se att lasergruppen fortfarande hade flera fördelar jämfört med kontrollgruppen. Till exempel låg lasergruppen kvar på samma dos levotyroxin som före laserbehandlingen (i snitt 90 mikrogram), medan kontrollgruppen under de sex åren hade ökat sin medicindos med i snitt 50 mikrogram. Några nackdelar kunde inte ses.

Vad är medicinsk laser?

Medicinsk laser är en enkel, ofarlig, icke-invasiv och välbeforskad behandlingsmetod som definieras som friskvård. Andra namn är lågeffektlaser (LLLT, som står för low level laser therapy), kall laser och PBM (photobiomodulation). Lågeffektlaser ska inte förväxlas med högeffektlaser, som exempelvis används vid estetiska behandlingar och laserkirurgi.

Medicinsk laser har använts under årtionden av bland annat sjukgymnaster, vid olika akuta och kroniska smärttillstånd, muskelskador, inflammationer och svårläkta sår. Exempel på effekter av behandlingen är dämpad inflammation, ökad blodcirkulation, ökad cellmetabolism, muskelavslappning och förbättrad läkning av sår och andra skador – vilket ofta resulterar i lindring av symtom och smärtor.

Om pilotprojektet

Syftet med projektet har varit att försöka återskapa resultaten av den forskning som finns men också att hitta ett upplägg som är fungerande för patienterna i praktiken. Att helt sätta ut medicineringen från en dag till en annan, som man gjorde i en av studierna, är till exempel inte aktuellt.

Till min hjälp har jag en allmänläkare som även jobbar med laser till vardags, som är medicinskt ansvarig i projektet. En tandläkare, som är en av Sveriges främsta experter på medicinsk laser, är sakkunnig och rådgivare till projektet. Effekten av behandlingen mäter vi genom validerade skattningsformulär, blodprover och ultraljudsundersökning av sköldkörteln.

Vilka blodprover tar deltagarna?

Deltagarna tar fritt T4, fritt T3 och TSH regelbundet, samt TPO-antikroppar före behandlingsstart och i slutet av uppföljningen.

Vad händer nu?

Under hösten 2023 kommer resultatet av pilotprojektet att sammanställas för att se hur det kan tas vidare – med målet att hjälpa personer med hypotyreos att få tillgång till flera och på olika sätt fungerande behandlingar, som kan få dem att må bättre.

Referenser

1) Low-level laser in the treatment of patients with hypothyroidism induced by chronic autoimmune thyroiditis: A randomized, placebo-controlled clinical trial”, Danilo B Höfling m fl. 

2) Impact of Photobiomodulation on T3/T4 Ratio and Quality of Life in Hashimoto Thyroiditis”, Candas Ercetin m fl. 

3) Safety and Efficacy of Low-Level Laser Therapy in Autoimmune Thyroiditis: Long-Term Follow-Up Study”, Danilo B Höfling m fl. 

Sköldkörteltest via blodprov

Texterna i kunskapsbanken skall betraktas som populärvetenskapliga och skall ej ses som vetenskapligt säkerställda avseende råd eller rekommendationer. Medisera kan inte garantera att texterna baseras på den allra senaste forskningen.