PSA, kvot (fri/tot)

21 oktober 2017

PSA-kvoten beräknas endast vid måttliga PSA-förhöjningar, det vill säga om ditt PSA (total) hamnar inom ett visst intervall. Om du inte har fått någon kvot beräknad innebär detta att ditt PSA-värde total ligger utanför intervallet och att det antingen är lågt eller högt och då tillför inte kvotberäkningen något ytterligare kliniskt värde.

PSA-kvoten är till hjälp framför allt när det gäller att hitta orsaken till måttliga PSA-förhöjningar. Det är främst sådana måttliga förhöjningar som kan bero på såväl allvarliga som godartade sjukdomar. Större delen av det PSA som finns i blodet är bundet till särskilda bärarproteiner. En mindre del PSA finns fritt i blodet (PSA-fritt). Kvoten mellan fritt och totalt PSA baseras på att en större del av PSA-molekylerna i serum är bundna till olika molekyler, medan endast en mindre del cirkulerar i fritt i blodet.

PSA (fritt) / PSA (total) = PSA-kvot

Ju högre PSA-kvoten är desto troligare att det är en godartad sjukdom och inte en allvarlig sjukdom som orsakar det förhöjda PSA-värdet. I sådana fall kan man i stället följa utvecklingen av PSA-värdena, under förutsättning att prostatakörteln känns normal. Efter exempelvis urinvägsinfektioner och infektioner i prostatakörteln (prostatit) är PSA-kvoten låg i upp till ett år.

Varför behövs analysen?

PSA-kvoten är användbar för att bättre skilja mellan olika sjukdomar, t.ex. benign prostatahyperplasi (det vill säga godartad prostataförstoring) och kliniskt lokaliserad prostatacancer i de fall där PSA-halten endast är lätt eller måttligt förhöjd. PSA-kvot används främst för diagnos och uppföljning av sjukdom i prostatan och då särskilt prostatacancer. Precis som totalt PSA avspeglar PSA-kvoten en kontinuerlig variation av risken för prostatacancer och något normalvärde finns därför inte.

Hur tolkar jag kvoten?

Ju högre kvot, desto lägre är risken för sjukdom. En låg kvot innebär en högre risk för sjukdom. Detta beror på att vid sjukdom i prostatakörteln är en större andel av PSA bundet till makromolekyler än vid en godartad prostataförstoring. PSA-kvoten är i genomsnitt lägre vid infektion eller sjukdom.

 

 

Välj & beställ hälsokontroll