Trombocyter (TPK)

8 juni 2017

Trombocyter är en beståndsdel av blodet som också kallas blodplättar. Trombocyter hjälper till vid koagulering av blodet. När du skär dig så djupt att det börjar blöda är det trombocyterna som ser till att blodet koagulerar vid såret och bildar en sårskorpa. Om dina blodplättar inte fungerar optimalt leder det till att du tappar mer blod än vad som är normalt eller att du lätt får blåmärken. Trombocyter har en kort livslängd på runt nio dagar, och det bildas hela tiden nya blodplättar i benmärgen.

Varför behövs analysen?

När man kontrollerar hur många trombocyter som finns i blodet kan man dra flera slutsatser. Sjukdomar som påverkar trombocyter är till exempel benmärgsjukdomar och blödningssjukdomar. Eftersom kroppen hela tiden producerar blodplättar kan man snabbt se förändringar i detta värde.

Välj & beställ hälsokontroll