Transglutaminas/IgA

11 juni 2017

Transglutaminas är ett enzym som finns i hög koncentration i tunntarmens mikrovilli. IgA är antikroppar som bildas i slemhinnorna och som finns i kroppsvätskor. De skyddar kroppen mot bakterier och virus som exempelvis försöker komma in genom luftvägarna. IgA antikroppar mot vävnadstransglutaminas undersöks vid misstanke av celiaki, som innebär att glutenprotein startar en inflammation som skadar tarmluddet i tunntarmens slemhinna, det vill säga det som kallas glutenintolerans i folkmun.

Varför behövs analysen?

Genom att undersöka förekomsten av transglutaminas IgA i blodet kan man se om en person lider av celiaki. Man brukar även ta andra typer av tester för att säkerställa diagnosen. Celiaki är en livslång sjukdom som kräver att man förändrar kosten. Vid kost utan gluten kan tunntarmen återhämta sig och man gör en ny undersökning av transglutaminas IgA efter cirka tre till sex månader.

Välj & beställ hälsokontroll