TRAK

12 juni 2017

TRAK är en förkortning för TSH-receptorantikroppar eller tyroideastimulerande hormon-receptorantikroppar. TRAK är med andra ord en antikropp som anfaller TSH-receptorerna i sköldkörteln. Sköldkörtelns hormonproduktion kontrolleras av hypofysen genom TSH-hormoner och om receptorerna angrips av TRAK störs balansen i hormonsystemet.

Varför utförs analysen?

En TRAK-analys utförs för att undersöka orsaken bakom en hormonrubbning och om det handlar om autoimmun sjukdom. Autoimmun betyder att kroppen attackerar sina egna celler som om de vore ett hot. Då bildas det antikroppar som kan upptäckas genom en blodanalys. Hittar man inte TRAK i blodet har hormonrubbningen en annan orsak. Om det finns TRAK i blodet under en graviditet kan antikropparna överföras till barnet och leda till problem.

Välj & beställ hälsokontroll