PSA

12 juni 2017

PSA står för prostataspecifikt antigen och är ett enzym som män har. Inuti prostatan produceras PSA och det finns i en hög koncentration i mannens sädesvätska. Sjukdomar i prostatakörteln kan leda till att halten av PSA i blodet ökar, men ett förhöjt PSA-värde i blodet behöver inte betyda att man har en sjukdom. Att ha ett lågt värde PSA i blodet är normalt, de flesta har låga halter i blodet. Ett lågt värde av PSA innebär en liten risk för allvarlig sjukdom och rekommendationen vid låga värden är att mäta PSA-halten igen efter 2–6 år beroende på hur lågt värdet av PSA i blodet var. PSA-analysen ger inte ett entydigt svar, man kan inte tala om ”ett normalt värde” utan istället se det som en riskbedömningsmarkör. Bedömningen behöver ta hänsyn till fler faktorer än PSA-värdet i blodet.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att undersöka om det finns sjukdom/risk för sjukdom i prostatan.

Välj & beställ hälsokontroll