Allergi trädpollen

14 december 2017

Pollenallergi uppstår när pollenkorn fastnar i slemhinnorna som finns i ögon och näsa. Reaktionen är ofta ögon som kliar och blir röda samt en snuvig och rinnande näsa. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande lönnpollen, björkpollen, bokpollen, ekpollen och valnötsträd. Om panelen visar ett positivt resultat görs automatiskt en uppföljning för att se vilken eller vilka av allergenerna i panelen som har gett utslag. Om panelen är negativ, det vill säga lägre nivå av IgE än referens på samtliga allergener, görs ingen vidare blodanalys.
Det finns ingen absolut gräns, att man skall ha över ett visst värde, utan resultatet av blodanalysen visar på hur hög sannolikheten är för allergi. Sannolikheten att man är allergisk ökar med stigande koncentration av specifika IgE-antikroppar i blodet. I de allra flesta fall, men inte i samtliga, är det så att ju högre IgE-nivå desto större är risken för symtom och sannolikheten för allergi ökar.

 

Välj & beställ hälsokontroll