PEth

9 september 2018

PEth (fosfatidyletanol) är en alkoholmarkör som normalt inte förekommer i kroppen utan som enbart bildas i närvaro av etanol varför mätning av PEth i blodprov används som en specifik alkoholmarkör.

Det är svårt att definiera exakta gränsvärden för att skilja ”normalkonsumtion” från överkonsumtion. Detta på grund av att bildandet av PEth i blodet är dosberoende och har en individuell variation. Det kan även vara så att enstaka större berusningsdrickande kan ge en mätbar PEth-nivå. Halveringstiden för PEht i blodet är ungefär fyra dygn. Därför kan man inte helt förlita sig på ett värde vid en tidpunkt och dra en slutsats från detta, resultatet av en blodanalys behöver alltid bedömas tillsammans med personens livshistorik, symtom och sjukdomsbild. Markören kan skilja total nykterhet (inget PEth i blodet) från alkoholkonsumtion (viss PEth i blodet). Markören skall användas som en indikation på alkoholkonsumtion och kan fungera som diskussionsunderlag vid, efter eller inför eventuell behandling.

Varför behövs analysen?

Provsvaret kan användas för att bedöma konsumtionen av alkohol enligt fastställda referensvärden. PEth visar främst alkoholkonsumtion under de senaste två veckorna.

Välj & beställ hälsokontroll