Natrium

12 juni 2017

I kroppen finns flera olika vitaminer och mineraler, bland annat natrium. I våra kroppar finns natrium i jonform både i cellerna och utanför cellerna och den bidrar till flera viktiga processer och funktioner, bland annat våra nerv- och muskelfunktioner. Natrium reglerar även vätskebalansen i kroppen. Ämnet finns i alla kroppsvätskor och högst koncentration finns i blodet. Vi får i oss natrium genom saltet som finns i den mat vi äter.

Varför behövs analysen?

Genom att undersöka hur mycket natrium som finns i blodet kan man se hur salt- och vätske-balansen i kroppen ser ut. Om man har för höga natriumvärden i blodet sätts olika processer i kroppen igång för att återställa balansen. Vanligtvis tar njurarna det överflödiga natriumet från blodet och avlägsnar det genom urinen. Notera att ett natriumtest i sig inte ger någon bild av hur kroppen eller njurarna mår.

Välj & beställ hälsokontroll