Medel Cell Volym (MCV)

8 juni 2017

MCV är ett värde som anger de röda blodkropparnas genomsnittliga volym. Det är med andra ord ett värde som visar hur stora dina röda blodkroppar är.

Varför behövs analysen?

MCV är ett av flera test som utförs för att få en bild av blodstatus. De röda blodkropparnas storlek kan bland annat ge en indikator på typ av anemi (blodbrist). Olika anemier påverkar blodkropparnas volym.

Välj & beställ hälsokontroll