MCH

8 juni 2017

MCH är en förkortning av ”Mean Corpuscular Hemoglobin” och är ett värde som anger den genomsnittliga massan av hemoglobin i varje röd blodcell. Hemoglobin är ett protein i de röda blodcellerna som transporterar syre till kroppens olika delar och tar med sig koldioxid ut till lungorna för utandning.

Varför behövs analysen?

Genom att analysera den genomsnittliga mängden hemoglobin varje röd blodkropp har kan man konstatera ifall det finns för mycket eller för lite hemoglobin hos de röda blodcellerna. Detta test är en av flera viktiga pusselbitar som tillsammans ger en bild av din blodstatus.

Välj & beställ hälsokontroll