LDL-kolesterol

11 juni 2017

Kolesterol är ett ämne i kroppen som behövs för flera olika processer, bland annat för att ge cellernas membran stadga. Det är ett fettaktigt ämne och för att kunna transportera kolesterolet till olika delar av kroppen måste det knytas till ett protein och det är här LDL kommer in i bilden. LDL står för low-density lipoprotein och tillsammans med HDL transporterar dessa lipoproteiner kolesterol genom blodet. Om LDL oxideras fastnar den lätt i blodkärlens väggar, något som leder till att kärlen blir stelare och inte släpper igenom lika mycket blod.

Varför behövs analysen?

Att undersöka kroppens LDL-värden behövs för att kunna ge besked om kroppens kolesterolvärden. Ju högre kolesterolvärden man har, desto större risk löper man att få hjärt-kärlsjukdomar eller andra besvär. Läkaren måste även ta hänsyn till kroppens HDL- och totalkolesterolvärden. Lipoproteinet LDL kan ha olika storlek och form. Ju större lipoproteinet är, desto mindre sannolikt är det att den fastnar i blodkärl och ju mindre den är desto större risk. För att ta reda på om just ditt LDL består av stora eller små lipoproteiner måste man även utföra ett Apo B-test.

Välj & beställ hälsokontroll