LDL-/HDL-kvot

11 juni 2017

LDL och HDL är lipoproteiner som transporterar kolesterol till och från kroppens olika delar genom blodet. LDL och HDL står för Low-density lipoprotein respektive High-density lipoprotein. LDL brukar även kallas för ”det dåliga kolesterolet” eftersom LDL kan fastna i blodkärlen och göra att de blir stelare och mindre flexibla, något som i sin tur kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. HDL, även kallat för ”det goda kolesterolet”, transporterar överflödigt kolesterol till levern. Både LDL och HDL behövs för att kroppen ska kunna fungera. För mycket LDL jämfört med HDL kan dock vara en indikator på att något inte står helt rätt till i kroppen. Notera att man inte beräknar LDL om kroppens triglyceridvärden är för höga.

Varför behövs analysen?

Genom att mäta hur mycket LDL och HDL som finns i blodet kan man se vilket förhållande det finns mellan kroppens förbränning och inlagring av fett. Med hjälp av LDL-/HDL-kvoten kan läkarna se ifall du behöver ta medicin. Kvoten är i de flesta fall bara relevant hos personer som har ett högt totalkolesterolvärde och som därmed ligger i riskzonen.

Välj & beställ hälsokontroll