Allergi kvalster

14 december 2017

Kvalster är ett litet spindeldjur som inte går att se med blotta ögat. De lever över hela världen och är svåra att undvika. Kvalster trivs i fuktigt och varmt klimat och finns därför ofta i sängen. De lever på döda hudceller och kan orsaka allergi. Det är spindeldjurens avföring som orsakar en allergisk reaktion. Det är själva proteinet i avföringen som är upphovet till allergin. Denna panel analyserar nivåerna av förhöjda värden av IgE-antikroppar i blodet gällande kvalstersorterna:

  • Pteronyssinus
  • Farina
  • Micoceras
  • Lepidoglyphus destructor
  • Tyrophagus putrescentiae
  • Glycyphagus domesticus
  • Euroglyphus maynei
  • Blomia Tropicalis

Det finns ingen absolut gräns, att man skall ha över ett visst värde, utan resultatet av blodanalysen visar på hur hög sannolikheten är för allergi. Ett positivt utslag på panelen innebär att det finns en sannolikhet att du är allergisk mot kvalster. Sannolikheten att man är allergisk ökar med stigande koncentration av specifika IgE-antikroppar i blodet. I de allra flesta fall, men inte i samtliga, är det så att ju högre IgE-nivå desto större är risken för symtom och sannolikheten för allergi ökar. Om panelen är negativ innebär detta att nivåerna av IgE-antikroppar ligger under referens för samtliga allergener i panelen.

Välj & beställ hälsokontroll