Kreatinin

12 juni 2017

Kreatinin är ett ämne som bildas i kroppen vid nedbrytning av kreatinfosfat, musklernas energireserv. Kreatininet i ditt blod tas upp av njurarna för att kroppen ska kunna göra sig av med ämnet när du kissar. Du kan ha ökade mängder kreatinin i kroppen om du bland annat har stor muskelmassa eller äter mycket kött, markören påverkas även av vätskebalansen i kroppen.

Varför behövs analysen?

Genom att kontrollera hur mycket kreatinin som finns kvar i blodet kan man få en uppfattning om hur väl njurarna fungerar. Om du har höga värden kan det tyda på att njurarna inte fungerar fullt ut.

Välj & beställ hälsokontroll