Homocystein

12 juni 2017

Homocystein är en aminosyra som produceras i kroppen. Aminosyrorna är en av proteinets byggstenar. Genom olika processer omvandlas homocystein till exempelvis cystein, som är en annan aminosyra. För att denna omvandlingsprocess skall fungera krävs det bland annat tillräckliga nivåer av vissa enzymer samt B-vitamin. Homocystein samverkar med B-vitaminerna; B9 (folat), vitamin B12 och vitamin B6.

Varför behövs analysen?

Det är viktigt för kroppen att ha en lagom homocysteinnivå men ibland händer det att man får brist eller för mycket av aminosyran. Genom analys av blodet kan man säkerställa hur kroppens homocysteinvärden ser ut och eventuellt upptäcka brist på exempelvis B-vitamin. Eftersom obalans i kroppens homocysteinvärde kan få blodet att koagulera lättare är det viktigt att upptäcka och åtgärda detta. Analysen utförs även hos personer som har kranskärlssjukdomar i släkten. Observera att gravida kan ha andra referensvärden.

Välj & beställ hälsokontroll