Hematokrit (EVF)

8 juni 2017

Ett EVF-test, även kallat hematokrit, anger hur stor andel av ditt blod som består av röda blodkroppar. EVF står för Erytrocytvolymfraktion och testet utförs genom att centrifugera blodet så att det skiktar sig. Då ser man tydligt hur stor del av blodet som består av plasma, vita blodkroppar, blodplättar och röda blodkroppar.

Varför behövs analysen?

Hematokrit (EVF) är en av flera tester som görs för att undersöka blodstatus, det vill säga samla information om blodets olika beståndsdelar. Ett för lågt värde på EVF innebär blodbrist (anemi) och ett för högt värde innebär polycytemi, som ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

 

Välj & beställ hälsokontroll