HDL-kolesterol

11 juni 2017
Kolesterol är en lipid, vilket innebär att den utgör ett fettaktigt ämne. Det är även en av flera delar som utgör cellernas skal och är väsentlig för att cellernas väggmembran ska få den stabilitet och viskositet som de behöver. Kolesterol förekommer till viss del i livsmedel, men den största andelen kolesterol som du har i kroppen syntetiseras av olika organ och olika celler, bland annat i levern. När kolesterol ska färdas genom kroppen måste de paketeras med lipoproteiner. När överskott av kolesterol ska tas från kroppens vävnad in till levern transporteras den av HDL, High-density lipoprotein. Här packas det överflödiga kolesterolet tätt och eftersom paketet ska tas till levern för att komma ut från kroppen anses detta vara ”det goda kolesterolet”. Om det finns för mycket kolesterol i blodet kan detta leda till att ämnet istället fastnar på ådrornas väggar. Ju mer kolesterol som fastnar, desto stelare blir kärlväggarna vilket i sin tur kan leda till många olika besvär.

Varför behövs analysen?

Genom att mäta HDL-värdet kan man se hur stor risk det finns att man drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Höga värden innebär att mer överflödigt kolesterol kan transporteras bort. En analys av HDL utgör oftast bara en del av ett större testspektrum som tillsammans ger en bild av hur kolesterolnivån i blodet ser ut och hur stor risken för sjukdomar är. HDL-värdet ska tas i proportion till kroppens totalkolesterolvärde samt till LDL, vilket är det dåliga kolesterolet.

 

Välj & beställ hälsokontroll