HbA1c

11 juni 2017

HbA1c är glykosylerat hemoglobin. Det förekommer när hemoglobinet exponeras för glukos under lång tid. Desto mer blodsocker i blodet, ju mer HbA1c kommer det att bildas. HbA1c används i första hand som ett sätt att mäta koncentrationer av glukos som förekommit i blodets plasma de senaste tolv veckorna.

Varför behövs analysen?

Lägre HbA1c-värden innebär lägre genomsnittliga förekomster av glukos i blodet de senaste veckorna. Skillnaden mellan att mäta HbA1c och glukos, är att glukosmätningen bara ger ett värde av hur blodsockret ser ut under själva provtagningstillfället. Det genomsnittliga värdet ger en mer rättvis bild.

Välj & beställ hälsokontroll