GGT – Gamma-Glutamyl Transferase

9 november 2018

GGT (glutamyltransferas) är ett enzym som hänger samman med aminosyrasyntesen. Enzymet finns bland annat i levern. Enzymer, som är proteiner, är viktiga för att reglera hastigheten på kemiska reaktioner i kroppen.

Varför behövs analysen?

Denna markör ingår i en analys av leverns status och kan även vara en del i en bedömning av alkoholism eller om man misstänker att man befinner sig i riskzonen för hög alkoholkonsumtion. Enzymet ökar vid långvarigt och rikligt intag av alkohol.

Man kan inte endast använda denna markör vid bedömning av alkoholkonsumtion då ett förhöjt värde även kan ha andra orsaker. Vid tillstånd som exempelvis fettlever eller gallstas (när galla inte längre utsöndras till tarmen från gallblåsan som ligger under levern) ökar koncentrationen av GGT i blodet. Enzymet kan även öka i blodet vid leversjukdom som ej är alkoholrelaterad, övervikt, diabetes eller när levern utsätts för giftiga ämnen eller vissa mediciner och naturmedel.

Välj & beställ hälsokontroll