Ferritin

12 juni 2017

Ferritin är ett protein som finns inuti cellerna. Det är genom detta protein som kroppen kan lagra järn då ferritin binder till sig järnet. Detta protein finns framförallt i lever, mjälte och benmärg. Det går även att hitta spår av ferritin i blodet.

Varför behövs analysen?

Genom att undersöka ferritinvärdet i blodet kan man ta reda på hur kroppens järndepåer ser ut. Ferritinvärdet kan även indikera på leverskador eller sjukdom. Det vanligaste är att man undersöker ferritinvärdet när man misstänker blodbrist på grund av järnbrist. Ferritinanalys utförs även som en uppföljning för att se ifall en behandling har påverkat kroppens järndepåer.

Välj & beställ hälsokontroll