Erytrocyter (EPK)

8 juni 2017

Erytrocyter är ett annat ord för röda blodceller. Tillsammans med blodplättar, vita blodkroppar och blodplasma utgör de vätskan som vi känner till som blod. Ett EPK-test är ett av flera olika tester som görs på blodet. Det anger hur många röda blodceller som finns i blodet.

Varför behövs analysen?

Analysen behövs för att kunna ge läkarna en klarare bild av hur blodet ser ut. EPK utgör en del av en större grupp med tester som tillsammans används för att få information kring vad de olika cellerna i blodet har för status. Enskilt kan ett EPK-värde visa ifall du har för många eller för få röda blodceller i blodet.

Välj & beställ hälsokontroll